مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
شکایات و نظرات
صفحه نخست / شکایات و نظرات
واژه نامه تخصصی روغن

چنانچه در رابطه با خدمات این مجله شکایت داشته باشید ابتدا از طریق فرم زیر می بایست شکایت خود را ثبت و کد پیگیری دریافت نمائید. به کلیه شکایات وارده طی مدت 24 ساعت ترتیب اثر داده خواهد شد. همچنین از طریق فرم زیر می توانید نظرات خود را در رابطه کیفیت مقالات و خدمات این مجله ارسال نمائید.

نام و نام خانوادگی:
*
شماره تلفن / موبایل:
*
ایمیل:
*
بخش:
*
پیغام:
*