مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ablation
سایش
Abrasion
سایش، خراش، خراشیدگی، ساییدگی
Abrasive Wear (Cutting Wear)
سایش ناشی از خراشیدگی
Abrasive
ساینده، خورنده
Absolute Filtration Rating
اندازه گیری مطلق فیلتراسیون ، قطر بزرگترین ذره کروی که در شرایط مشخص آزمایشی قادر به عبور از فیلتر میباشد
Absolute Pressure
فشار مطلق
Absolute Viscosity
گرانروی مطلق، گرانروی دینامیک
Absorbent Filter
صافی جاذب، صافی جذب‌کننده
Absorber
موج گیر - ضربه گیر
Absorption
جذب
Accumulator
انباره، مخزن، اکومولاتور، منبع
Acid Number (AN)
عدد اسیدی،مقدار میلی گرم KOH مورد نیاز برای خنثیسازی اسیدهای موجود در یک گرم نمونهی روغن
Acid Sludge
لجن اسیدی
Acid Treating
یک روش قدیمی در پالایش روغن که در آن محصولات میانی حاوی روغن پایه درپالایشگاه با اسید سولفوریک تماس داده میشوند تا رنگ و بو و دیگر خواص آنها بهبود یابد، این روش سبب تولید محصولات اسیدی جانبی میشود
Acid
اسید
Acidity
قدرت اسیدی، اسیدیته، منظور از اسیدیته در روانکارها، معیار وجود مواد اسیدی در آنهاست که با عدد اسیدی کل نشان داده میشود
Acryloids
دسته‌ای از مواد افزودنی که دارای پلیمرهای متااکریلات با گران‌روی پایین هستند و به عنوان بهبود دهندهی شاخص گرانروی و پایین آورندهی نقطهی ریزش به کار میروند
Additive
مادهی افزودنی
Adhesion force
نیروی چسبندگی
Adhesion
چسبندگی
Adhesive Wear
سایش ناشی از چسبندگی
Admiralty metal
مفرغ - آلیاژی از مس، روی و قلع
Adsorptive Filtration
فیلتراسیون جذبی
Aeration
هوادهی، در مجاورت هوا قراردادن، هوا دادن
After Filter
یک واحد فیلتراسیون که آخرین مرحله در واکس‌زدایی به وسیله حلال MEK میباشد و از آلودگی روغن پایه در صورت ایجاد سوراخ در فیلترهای خلاء دوار جلوگیری میکند.
Age hardening
افزایش سختی یك گریس در اثر مرور زمان
Agglomeration
الیگومریزاسیون، انباشتگی، التصاق، متراکم، متراکم کردن، هم جوشی
AGMA Lubricant Number
طبقه‌بندی آگما که برای روغن‌های دنده به کار میرود. اعداد گرانروی آگما با طبقه‌بندی ISOمطابقت دارد
Air bleeder
وسیله‌ای که برای حذف هوا از جریان سیالات هیدرولیک استفاده میشود
Air Breather
وسیله‌ای که اجازهی جابجایی هوا را میدهد، تنفس‌کنندهی هوا
Air Conditioning
تهویه‌ هوا
Air entrainment
تشکیل هوا به صورت حباب‌هایی که به صورت فازهای پراکنده و متفرق در مایع وجود دارد.
Air Lock
هوا بند
Air Motor
وسیله‌ای که گاز فشرده شده را به نیروی مکانیکی و حرکت تبدیل میکند
Air Operated Oil Pump
پمپ روغن كه با هوا كار می كند
Air Release
رهایی هوای داخل روغن
Air/Oil System
یک سیستم روانکاری که در آن مقادیرکم روغن، داخل یک وسیلهی مخلوط‌کنندهی هوا و روغن، فرستاده میشوند، این وسیله، توسط لوله‌هایی به یاتاقان‌ها و دیگر نقاط روغن‌کاری متصل شده است.
Aldehydes
آلدهیدها
Aliphatic
تركیباتی آلی متشكل از كربن و هیدروژن، هیدروکربن‌های اشباع
Alkali
قلیایی، بازی، خاصیت قلیایی
Alkaline
قلیا
All - hydraulic Steering
فرمان هیدرولیكی ؛ فرمان روغنی
All purpose lubricant
روانساز چند منظوره
All weather oil
روغن چهار فصل
Allowable load
بار مجاز
Allowable wear unit
حد مجاز سائیدگی
Almen EP Lubricant Tester
یک دستگاه یاتاقان‌های روغنی که برای تعیین ظرفیت تحمل بار یا خاصیت فشارپذیری روغن‌های دنده استفاده میشود
Aluminum alloy piston
پیستون با آلیاژ آلومینیوم
Ambient Temperature
دمای محیط، دمای منطقه یا اتمسفر اطراف یک فرآیند (واکنش(
Anhydrous
بدون آب، بیآب، خشک، آنیدر، انیدر
Aniline Point
حداقل دمایی که در آن حجم‌های برابر از آنیلین و نمونه مورد آزمایش به طور کامل در یکدیگرحل میشوند، محصولات نفتی آروماتیک و یا نفتنیک دمای آنیلین پایین‌تری نسبت به مواد پارافینیک دارند
Anti foam agent
ماده ضد كف
Anti rust
ضد زنگ
Antifreeze
ضد یخ
Antifriction bearing
یاتاقان ضد اصطکاک، یک نوع یاتاقان غلتشی تماسی، که در آن اجزای غلتنده به وسیلهی اعضای غلتشی و کروی حمایت میشوند
Antiknock agent
ماده ضد کوبش
Antioxidant
آنتیاکسیدان، ضد اکسایش
Anti-seize agent
نوعی گریس که دارای گرافیت و یا مواد جامد دیگری است . این ماده در نقاطی که به هم پیچ میشوند، مالیده میشود تا از ایجاد جوش‌خوردگی در نقاط تماس، به خصوص در شرایط دمای بالا، جلوگیری کند.
Antistatic additive
مادهی افزودنی آنتی استاتیک، ماده افزودنی که سبب افزایش رسانایی سوخت‌های هیدروکربنی به منظور تسریع در پراکنده سازی بارهای الکتریکی برای جلوگیری از آتش سوزی میشود
Antiwear Additive (agent)
مواد افزودنی ضد سایش
API Engine Service Categories
طبقه‌بندیهای کیفی روغن موتورهای بنزینی و دیزلی که به وسیله انجمن نفت آمریکا بنیان نهاده شده‌اند
API Gravity
معیار اندازه‌گیری چگالی که به وسیلهی انستیتو نفت آمریکا، بنیان نهاده شده است.
Apparent Viscosity
گرانروی ظاهری، نسبت تنش برشی به سرعت برشی در یک سیال غیر نیوتنی مانند گریس یا یک روغن چند درجه، که بر حسب پوآز اندازه‌گیری میشود. گرانروی ظاهری همگام با تغییرات سرعت برشی و دما تغییر میکند و باید مقدار آن در دما و سرعت برش معینی گزارش شود.
Appearance
شرایط ظاهری روغن پایه مانند شفافیت و روشنی
Aromatic
هیدروکربن‌های حلقوی، آروماتیک
Ash Content
مقدار خاكستر
Ash
خاکستر، مقدار مواد غیر آلی موجود در روانکار، که به وسیله سوزاندن روغن و وزن‌کردن مواد باقیمانده و بر حسب درصد وزنی بیان میشود
Ashless Dispersants
ماده متفرق‌کنندهی بدون خاكستر
Asperities
ناهمواریهای میکروسکوپی موجود در سطح فلزات، که در پی عملیات پرداخت سطح، بر روی آن ایجاد میشود.
Asphalt
محصولات جانبی واحد آسفالت‌زدایی به وسیلهی پروپان، که به صورت نامحلول در پروپان وجود دارند
Asphaltenes
ترکیبات نفت خام که در تولوئن یا دی سولفید کربن، به صورت محلول‌اند، اما در پنتان و هپتان به صورت نامحلول میباشند.
Atmospheric Pressure
فشار اتمسفریک
Automatic gear box
جعبه دنده خودكار
Automatic grinding machine
ماشین تراشکاری خودكار
Automatic hydraulic
سیستم هیدرولیك خودكار
Automatic Transmission Fluid (ATF)
سیال انتقال قدرت اتوماتیک
Automatic transmission lubrication
روغنكاری دستگاه انتقال نیروی خودكار
Automatic transmission
جعبه دنده خودكار ؛ دستگاه انتقال نیروی خودكار
Axial Load Bearing
یاتاقان بارمحوری، یاتاقانی که در آن نیرو در راستای محور چرخش یاتاقان وارد میشود
Axle bearing retainer
واشر نگهدارنده یاتاقان محور چرخ
Axle bearing
یاتاقان محور چرخ ؛ یاتاقان توپی چرخ
Axle
محور
Babbitt
یکی از آلیاژهای نرم، سفید و غیرآهنی تشکیل‌دهندهی یاتاقان‌ها که عمدتاً از مس، آنتی موان، قلع و روی تشکیل شده است.
Back Pressure
فشار برگشتی
Bactericide
مواد افزودنی موجود در فرمولاسیون روغن‌های برش و تراشکاریِ مخلوط با آب، که برای جلوگیری از رشد باکتریها در اثر وجود آب به کار میروند.
Baffle
وسیلهی که در برابر جریان سیال مقاومت میکند، تیغه، سپر، مانع، سد، موج‌گیر
Balance lever lubricator
روان كننده اهرم تعادل
Ball bearing lock ring
خار فنری بلبرینگ
Ball bearing pulley
چرخك (قرقره) بلبرینگ
Ball bearing retainer ring
حلقه نگهدارنده بلبرینگ
Ball bearing socket
كاسه بلبرینگ چرخ
Ball bearing
یاتاقان ساچمه‌ای، یک نوع یاتاقان غلتان، که دارای اجزای غلتان به صورت ساچمه میباشند.
Ball cup
كاسه ساچمه
Barium soap grease
گریس صابون باریم که از نظر ظاهری صاف تا ریشه دار بوده و در برابر شستشو با آب مقاوم است.
Barrel
یک واحد حجم برای مایعات نفتی که برابر با 159 لیتر می باشد.
Base Bearing
یاتاقان ساده
Base Number (BN)
عدد بازی، مقدار اسید کلریدریک مورد نیاز برای خنثیسازی تمام ترکیبات قلیایی موجود در یک گرم از نمونهی روغن که براساس مقدار میلی گرم‌KOH معادل آن گزارش میشود. این خاصیت برای مشخص نمودن توانایی یک روغن در خنثیسازی مواد اسیدی تولید شده در روغن موتور میب
Base Oil
روغن پایه، روغن پالایش شده که با دیگر روغن‌ها و مواد افزودنی ترکیب شده و یک روغن روانکار را پدید میآورد.
Base Stock
سیال پایه، که معمولاً بخشی از نفت خام تصفیه شده، یا یک مادهی سینتتیک میباشد که مواد افزودنی به آن اضافه می شود تا روانکار نهایی آماده گردد.
Base
باز، قلیا، ماده‌ای که اسید را خنثی میکند، یک مادهی افزودنی به روغن، که حاوی کربنات‌های فلزی است و برای خنثی‌کردن اسیدهای ناشی ازکارکرد روغن به کار میرود.
Batch
پیمانه، پیمانه ای، دسته، هر مقدار مادهی مورد استفاده و یا درنظر گرفته شده به عنوان واحد در یک فرآیند
Bearing lubricant
روانكار یاتاقان
Bearing oil pressure
فشار روغن یاتاقان
Bearing rear ring
خار فنری عقب یاتاقان
Bearing retainer sleeve
بوش نگهدارنده یاتاقان
Bearing roller
غلطك یاتاقان
Bearing
یاتاقان، یاتاقان
Bent none lubricating gun
تلمبه روغن زن سر كج
Bentonite
بنتونیت، ماده‌ی نرم و متخلخلی که قدرت جذبی تا 5 برابر وزن خود دارد. از این ماده در خالص‌سازی روغن‌های کارکرده استفاده میشود.
Benzene insolubles
مواد نامحلول در بنزن، آزمونی برای تعیین آلودگی‌های روغن کارکرده که طبق روش ASTM D893 انجام می‌گیرد.
Beta Rating
روش مقایسه کارایی فیلترها، این کار با استفاده از آزمایش‌های چند مرحله‌ای صورت میگیرد که در آن تعداد ذرات با اندازهی معین، قبل و بعد از عبور از فیلتر شمرده میشوند.
Bevel gear
چرخ‌دنده‌ی مخروطی
Biocides
مادهی افزودنی از بین برنده‌ی میکروارگانیسم‌ها در یک سیال
Biodegradable
زیست‌تخریب‌پذیر،ماده‌ای که توسط باکتریها و یا دیگر عوامل طبیعی قابل تخریب و تجزیه باشد
Biodegradation
زیست‌تخریب‌پذیری ، تجزیه شیمیایی مواد توسط میکروارگانیسم‌های زندهی موجود در محیط، این فرآیند به میکروارگانیسم‌های ویژه مانند، باکتریها، خمیرمایه و قارچ که این مولکول‌ها را به عنوان غذا تجزیه میکنند بستگی دارد. ساختار‌های شیمیایی مختلف، در برابر تجزیهی
Bitumen (asphalt, tar)
مواد باقیماندهی ویسکوز حاصل از تقطیر در خلاء که به رنگ سیاه و یا قهوه‌ای میباشند، این ماده حاوی هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای با وزن مولکولی بالا و مقدار کمی ترکیبات گوگردی و نیتروژنه میباشد.
Black Oil
روغن سیاه، روانکارهای حاوی مواد آسفالتی، که دارای چسبناکی زیادی بوده و برای چرخ‌دنده‌های باز و کابل‌های فولادی استفاده میشود.
Black Products
روغن‌های سوختی، به عنوان مثال، محصولات سنگین مرحلهی تقطیر
Bleeder Valve
دریچه هواگیری
Bleeding hydraulic system
هواگیری سیستم هیدرولیكی
Bleeding
جدا شدن مقداری روغن از گریس، پس دادن مایع
Blending
فرآیند اختلاط و ترکیب روانکارها یا ترکیبات آنها به منظور دستیابی به خواص فیزیکی و یا شیمیایی دلخواه
Bloom
رنگ سطح یک روغن یا گریس(آبی یا سبز) هنگامی که نور روز تحت زاویه‌ی 45 درجه از روی آن منعکس می‌شود.
Blowby
عبورگازهای حاصل از احتراق از فضای میان رینگ‌ها و دیواره‌ی سیلندر به فضای کارتر
Boiling Point
نقطهی جوش
Boiling Range
بازهی جوش، بازهی دمایی میان کمترین دمای جوش و بیشترین دمای جوش در ترکیب چند مایع
Bomb( Oxidation)
آزمایش پایداری اکسیداسیون یک ماده در یك بمب، در این آزمایش ماده‌ی مورد نظر را همراه اکسیژن تحت فشار در یک ظرف دربسته نگه‌داری می‌کنند و با اندازه‌گیری کاهش فشار اکسیژن، مقدار اکسیداسیونی را که رخ داده‌ است،تعیین میکنند.
Bore Polishing
صیقلی شدن بیش از اندازهی سطح داخلی سیلندر به شکلی که ظاهر آینه‌ای پیدا کند. این امر سبب ایجاد اختلال در عملکرد رینگ روغن در کنترل مصرف روغن در محفظه سیلندر میگردد.
Boundary Lubrication
روانکاری شرایط مرزی
Break Down Maintenance
تعمیر پس از شکست وتخریب قطعه
Bridging
شرایطی در بارگذاری فیلتر، که در آن ذرات آلوده‌کننده، فضای میان اجزای فیلتر را مسدود میکنند.
Bright stock
یک روغن سنگین با نقطهی ریزش پایین، که برای تأمین استحکام کافی لایه‌‌های روغن در یاتاقان‌ها استفاده میشود، این ماده از خراشیدگی جلوگیری کرده و مصرف روغن را کاهش میدهد و معمولاً با استفاده از گرانروی ‌معرفی میشود.
Brinelling
خرابی دایمی سطوح یاتاقان‌ها در جایی که ساچمه‌ها با سطح رینگ تماس دارند، این پدیده براثر بار بیش از حد، حاصل میشود.
Brookfield Viscosity
گرانروی ظاهری در مقیاس سانتی پوآز که بوسیلهی ویسکومتربروکفیلد تعیین میشود، و برای تعیین گرانروی روغن در دمای پایین به کار میرود.
Built in-dirt
آلودگی درونی، آلودگی که از فیلتر یا سایر اجزای مسیر وارد جریان میشود.
Bulk Modulus
مدول بالک، نسبت تنش نرمال به تغییرات حجمی، که برای تعیین تراکم‌پذیری سیالات استفاده میشود. تراکم‌پذیری سیال با مدول بالک نسبت عکس دارد.
Bushing
غلاف‌دار کردن، بوش زدن
Bypass Filtration
فیلترسیون جانبی، نوعی فیلتراسیون که در این روش، تنها قسمتی از تمام جریان سیال گردش‌کننده از فیلتر عبور می‌کند.
Bypass Valve
شیر مسیر فرعی، شیر کنارگذر
Cable compound
روغن کابل که برای ضد آب کردن پوشش عایق به کار میرود.
Calcium Complex Soap
صابون كمپلكس كلسیم، نوعی صابون برای استفاده در گریس‌ها که مولکول آن کمپلکسی از صابون کلسیم و یک نمک اسید با وزن مولکولی کم تا متوسط است. گریس‌های ساخته شده با این صابون‌ها نقطهی قطره شدن بالا وپایداری مکانیکی و حرارتی خیلی خوبی دارند.
Calcium Soap
صابون كلسیم، یک اسید چرب که به عنوان غلیظ‌کننده در گریس‌ها به کار میرود، گریس‌هایی که با این صابون ساخته میشوند، درمقابل آب مقاوم میباشند، اما در دمای بالا ناپایدارند
Cam
بادامک، شفت‌های مورد استفاده در اکثر موتورهای احتراق داخلی برای بازکردن و بستن سوپاپ‌ها دارای بادامک هستند.
Camshaft
میل سوپاپ
Capillarity
مویینگی
Capillary Viscometer
ویسکومتر مویین، ویسکومتری که در آن روغن از درون یک لولهی مویین عبور میکند
Carbon (Deposit)
رسوبات سیاه و جامد در شیار پیستون که مانع از جابجایی رینگ شده و منجر به سایش و یا کاهش قدرت موتور میشوند
Carbon Residue
باقیمانده کربنی، ماده زغالی باقیماندهی حاصل از افزایش بیش از حد دمای روغن
Carbon Type
نوع کربن (پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک(
Carbon
کربن
Carbonaceous deposit (Carbon)
رسوب سختی که عمدتاً از باقیمانده‌های آلی تشکیل شده و به وسیلهی حجم، ضخامت و بافت (ترکیب) مشخص میشود
Carburetor
کاربراتور
Carburize
عمل آمیختن سوخت با هوا
Carcinogen
مواد نفتی ویژه‌ای که به عنوان مادهی سرطان‌زا در طبقه‌بندی OSHA قرار میگیرند.
Cartridge
یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرایند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد
Casedrain Filter
فیلتری که در خط لوله قرار گرفته و به وسیلهی یک پمپ یا یک موتور با سیال تماس دارد
Catalyst
كاتالیست، ماده‌ای که بدون آنکه خودش وارد واکنش شود، باعث تغییر سرعت واکنش‌های شیمیایی میگردد
Catalytic Converter
وسیله‌ای در اگزوز اتومبیل که با استفاده از کاتالیزور، گازهای مونواکسید‌کربن را به دیاکسید‌کربن و اکسیدهای نیتروژن را به گاز نیتروژن و هیدرو کربنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل میکند.
Catalytic Cracking
شکست مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین توسط واکنش‌های کاتالیستی وتبدیل آنها به مولکول‌های سبک‌تر
Catalytic Dewaxing (ca.dewaxing)
واکس‌گیری کاتالیستی
Catalytic Partial Oxidation
اکسیداسیون جزیی گاز متان وتبدیل آن به گاز سنتزشده( H2 و Co)
Catalytic Reforming
تغییر شکل مولکول‌ هیدروکربن‌های خطی و تبدیل آنها به هیدروکربن‌های حلقوی یا شاخه ای با استفاده از واکنش کاتالیستی
Catastrophic Failure
خرابی ناگهانی یک دستگاه که منجر به صرف هزینهی زیاد میشود
Caustic
هرمادهی دارای خواص بازی شدید مانند هیدروکسید سدیم
Centipoise (cP)
سانتیپویز، یک سانتیپوآز، برابریک صدم پوآز است. یک پوآز واحد اصلی گرانروی دینامیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. گرانرویی آب در دمای 20°C تقریباً یک سانتیپویز است.
Centistoke
سانتیاستوک، یک سانتی استوک برابریک صدم استوک است. استوک واحد گرانروی سینماتیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. سانتیپوآز و سانتی استوک توسط چگالی سیال به هم ارتباط مییابند.
Centralized Lubrication
روانکاری مرکزی، سیستم روانکاری که در آن مقدار مشخصی از یک نوع روانکار یا روانکارهای مختلف برای روغن‌کاری ماشین‌های گوناگون از یک مخزن مرکزی تأمین میشود.
Centrifugal Separator
سانتریفیوژ، یک جداکننده که ناخالصیهای مایع و جامد را از سیالی که باید تصفیه شود، جدا میکند.
Ceresin
سرزین،یک واکس هیدروکربنی که در ساخت شمع، واکس، کفش و غیره کاربرد دارد.
Cetane Improver
ماده افزودنی برای افزایش عدد ستان سوخت دیزل
Cetane index
اندیس عددستان، عددی نزدیک به عددستان که برابر با حاصل‌ضرب وزن مخصوص API در نقطهی جوش متوسط آن است.
Cetane Number
عدد ستان
Cetane
ستان، مایع هیدروکربنی بیرنگ، C15H34، که برای تعیین استاندارد در کارایی احتراق سوخت دیزل استفاده میشود.
Channeling
چند مجرایی شدن، رگه‌شدن. حادثه‌ای که در روغن‌های دنده و گریس‌ها به هنگام افزایش ضخامت آنها به علت هوای سرد و دیگر عوامل رخ میدهد، که در این حالت شیارهایی بر روی قطعه‌ای که باید روغن‌کاری شود، ایجاد میشود که مانع از ایجاد لایهی کامل روغن روی قطعه میشود
Chemical Stability
پایداری شیمیایی
Chip control Filter
یک فیلتر که با هدف تصفیه ذرات بزرگ و درشت از سیال ورودی به واحد پایین دست استفاده میشود
Chlorinated wax
واکس‌های کلرینه شده
Circulating Header System
یک سیستم روانکاری که دارای مخازن جدا از هم بوده و پمپ‌های روغن به صورت پیوسته روغن را در سیستم به جریان انداخته و روغن پس از عبور از ماشین‌آلات و فیلتراسیون به مخازن باز میگردد
Circulating Lubrication
سیستمی که در آن، روغن پس از روغن‌کاری اجزای موردنظر مجدداً توسط پمپ به آن سیستم فرستاده میشود
Circulating Oil System
یک سیستم روانکاری که در آن، پمپ، روغن را به طور مداوم در مدار به جریان انداخته و از نقاط دارای اصطکاک عبور میدهد. و روغن پمپاژ شده به مخزن برگشته و فیلتر شده و پس از سرمایش مجدداً مصرف میشود.
Circulating Oil
روغن گردشی
Clay
خاك فعال
Clay Filtration
فرآیند پالایش توسط خاک فعال‌شده، بوگسیت یا مواد معدنی دیگر به منظور جذب ذرات ریز از روانکارها مانند جذب بقایای آب، اسید و ترکیبات قطبی
Clay Treating
فرآیند بهبود کیفیت یک روغن پایه به وسیلهی تماس آن با یک نوع خاک فعال، به طوری که آلودگیهای موجود‌ در روغن جذب خاک فعال میشود
Clean Room
محوطه ای که در آن شرایط محیطی مانند دما و رطوبت و فشار توسط وسیله‌ها و فرآیند‌های مشخص و افراد کارآزموده کنترل میشود
Cleanable
قسمتی در فیلتر، که پس از پایان دورهی کارکرد میتواند توسط فرآیند مناسبی به درصد قابل قبولی از ظرفیت اولیهی خود دست یابد
Cleanliness Level (CL)
سطح تمیزی
Cleveland Open Cup (COC)
آزمایش تعیین نقطهی اشتعال که در آن سطح نمونه مورد نظر کاملاً در معرض هوای محیط قرار دارد و بنابراین نسبت به بقایای آلودگیهای فرار غیر حساس است.
Clogging
محدودیت در مسیر جریان که توسط انباشتگی ناخالصیها در طول مسیر جریان اتفاق میافتد.
Closed Cup
روشی که برای تعیین نقطه اشتعال سوخت‌ها، حلال‌ها و آسفالت‌های رقیق استفاده میشود. در این روش از یک ظرف سرپوشیده استفاده میشود که نمونهی آزمایش درون آن قرار گرفته و گرم میشود و به طور متناوب در معرض شعلهی کوچکی قرار میگیرد. کمترین دمایی که در آن دما،
Cloud Point Testing
آزمایش تعیین نقطه ابری شدن بر اساس روش ASTM D2500 ، با استفاده از این روش، دمایی تعیین می شود که در آن دما روغن شروع به کدر شدن می کند.
Cloud Point
نقطهی ابری شدن، دمایی که در آن تشکیل کریستال‌های واکس در روغن یا سوخت موجب کدری و تیرگی رنگ روغن یا سوخت میشود.
Coastal Oil
واژهی معمول برای هر ماده خام نفتنیک که از میدان‌های نفتی در خلیج تگزاس حاصل میشود
Coefficient of Friction
ضریب اصطکاک
Cohesion
چسبندگی
Cold cranking simulator
ویسکومتری که به منظور پیش‌بینی توانایی یک روغن در روانکاری رضایت‌بخش در شرایط سرما به کار میرود.
Cold flow Improver
مواد افزودنی به سوخت دیزل که به منظور بهبود جریان سوخت دیزل در هوای سرد به آن اضافه میشوند. در برخی موارد، این مواد افزودنی ممکن است که قابلیت عملکرد را با اصلاح اندازه و ساختار کریستال‌های واکس که در دماهای پایین در سوخت ته‌نشین میشوند، بهبود بخشند، در
Cold set grease
نوعی گریس كه بعد از تولید و عمومآ بعد از بسته بندی ، به تدریج سفت تر می شود
Combustion
احتراق، اکسایش سریع یک سوخت، محصولات یک احتراق کامل و ایده‌آل، آب و دیاکسیدکربن هستند، اگر احتراق کامل نباشد، برخی از کربن‌ها کاملاً اکسایش نیافته و مونوکسید کربن تولید میشود. در بنزین برای احتراق کامل نسبت جرمی هوا به سوخت باید 15 به یک باشد. اگر غلظت
Compatibility
سازگاری، توانایی چند ماده در مخلوط شدن با یکدیگر به گونه‌ای که یک مخلوط یکنواخت و پایدار ایجاد نمایند.
Compound
ترکیب
Compressibility
تراکم‌پذیری
Compression Ignition Engine
موتور دیزل، موتورهای درون سوزی كه بدون شمع كار می كنند
Compression ratio
نسبت تراکم، در یک موتور احتراق داخلی، نسبت حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در پایین‌ترین موقعیت خود قرار دارد به حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در بالاترین موقعیت خود قرار دارد، را نسبت تراکم گویند. موتورهای بنزینی با نسبت تراکم بالا نیاز به سوخت
Concrete form coating
روغن قالب بتن، یک مادهی روغنی که به قالب‌های روغنی مالیده میشود تا از چسبندگی بتن به قالب جلوگیری شود.
Condensate
در پالایش روغن، مایع حاصل از میعان بخارات هیدروکربن‌ها را گویند، نفت تقطیر شده، نفت میعانی
Congealing point
دمایی که در آن دما، واکس ذوب شده دیگر جاری نمیشود. این دما معمولاً از دمای ذوب واکس کمتر است.
Conradson carbon residue(CCR)
باقیمانده كربن كه به روش كنرادسون اندازه گیری شده باشد
Consistency
استحکام، غلظت، پایداری، یکنواختی درجه‌ای که در آن یک مادهی نیمه جامد مانند گریس در مقابل تغییر شکل مقاومت میکند که برخی اوقات برای نشان‌دادن کیفی گرانروی سیالات استفاده میشود(ASTM Designation D217)
Contaminant Failure
خرابی حاصل از آلودگی، کاهش کارایی به علت وجود آلودگی، دو نوع اصلی خرابی حاصل از آلودگی عبارت‌اند از: خرابی محسوس، که منجر به کاهش تدریجی کارایی یا بازده میشود و خرابی ناگهانی یا خرابی غیرمنتظره
Contaminant Lock
ذرات سفت و فشرده تشکیل‌شده به علت وجود آلودگیهای جامد
Contaminant
آلودگی
Coolant
سیالی که برای انتقال گرما به کار میرود، سیالات خنک‌کننده
Copolymer
كوپلیمر، پلیمری که از دو نوع مونومر گوناگون تشکیل شده است.
Copper Strip Corrosion
توانایی یک محصول نفتی در خوردگی ورقهای مسی که بوسیله آزمایش ASTM D130 اندازه گیری می شود.
Corrosion Inhibitor
مواد افزودنی بازدارندهی خوردگی،
Corrosion
هرگونه تهاجم شیمیایی به قطعات فلزی، زنگ‌زدگی یک حالت خاص خوردگی در آهن است.
Corrosive wear
ساییدگی سطوح به علت خوردگی شمیایی
Coupling
کوپلینگ، متصل کننده
Cracking Pressure
فشاری که در آن فشار سوپاپ‌ها باز شده و سیال عبور میکند
Cracking
شکست مولکول‌های بزرگ هیدروکربنی و تبدیل آنها به مولکول‌های کوچک توسط گرما و یا واکنش های کاتالیستی
Crankcase
كارتر، مخزن روغن در موتور
Crankcase ventilation
تهویه كارتر
Crown
تاج پیستون
Crude oil
نفت خام
Crude Types
طبقه‌بندی نفت خام که برپایه درصد غالب و عمدهی هیدروکربن‌های تشکیل دهندهی آن صورت گرفته است. نفت خام به گروههای نفتنیک، پارافینیک، آسفالتیک (نفتنیک/آروماتیک) و مخلوط (پارافینیک/ نفتنیک/ آروماتیک) تقسیم میشود.
Cure
عمل اوردن ماده ای با مواد كمكی
Cut
برش، برشهای نفت خام
Cutting fluid
روغن برش و تراش
Cutting Fluid
هر سیالی که برای یک وسیلهی برش (فلزکاری) استفاده میشود تا به وسیلهی انتقال حرارت و ایجاد روانکاری و غیره به برش‌کاری کمک کند.
Cycle
چرخه
Cylinder head
سر سیلندر موتور
Cylinder head cover
قالپاق سر سیلندر
Cylinder
سیلندر
De-aerator
جداکننده‌ای که هوا را از سیستم سیالات جدا میکند، هوازدا، هواگیر
Deasphalted Oil
روغن آسفالت‌زدایی شده
Decanter
جداکننده، دکانتور، رسوب‌گیر، مخزن تفکیک، ظرف سرریزکن، ظرف سرریزی، وسیله‌ای در واحد استخراج توسط فورفورال که اجازه‌ جدایی فازهای فورفورال و آب را میدهد.
Degas
گاززدایی، حذف گاز از یک سیال که اغلب توسط روش‌های اولتراسونیک و یا خلاء صورت میگیرد،
Degradation
خراب شدن، تجزیه، تخریب
Dehydrator
دستگاه آب‌زدا، وسیله‌ای که آب را از یک سیستم سیالات جدا میکند
Delamination Wear
سایش به صورت لایه لایه‌شدن، سایش ناشی از تفکیک لایه‌ای، نوعی فرآیند سایش پیچیده که در آن سطح ماشین به وسیلهی نیروهای وارد از طرف سطح دیگر لایه لایه شده و از بین میرود.
Demerit Rating
عدد عدم مطلوبیت، تعریف شرایط یک قعطهی موتوری با استفاده از اعداد که در آن عدد صفر نشان دهنده یک قطعهی جدید بوده و هرچه عدد عدم مطلوبیت افزایش یابد، شرایط قطعه نیز بدتر میشود.
Demulsibility
قابلیت امولسیون شکنی، توانایی یک سیال حل نشدنی در آب در جداشدن از آن به هنگامی که با آب به صورت امولسیون در آمده است.
Demulsifier
شکننده امولسیون
Density
چگالی، وزن مخصوص
Deoiling
روغن گیری از واکس
Deposit
رسوب
Depth Filter
فیلتر عمقی، نوعی فیلتر که آلودگیها را در مسیرهای عبوری از سیال جدا میکند.
Dermatitis
حساسیت پوست که ممکن است بر اثر تماس مکرر با محصولات نفتی رخ دهد.
Desorption
واجذبی، دفع، پس دادن
Desuckering oil
مواد نفتی که برای دفع آفات برخی از گیاهان مانند تنباکو استفاده میشود.
Detergent additive
مواد افزودنی پاک‌کننده، مواد افزودنی به روغن که سبب تعلیق آلودگی در روغن شده و از رسوب آنها جلوگیری میکنند
Detonation
انفجار، احتراق ضربه‌ای
Dewaxing aid
ماده افزودنی اضافه شده به واحد واکس‌زدایی توسط متیل اتیل کتون که جداشدن واکس از روغن را تسریع میکند
Dewaxing Filter
فیلترهای دوار خلا در روش واکس زدایی به وسیله MEK به منظور جداسازی واکس از روغن
Dewaxing unit
واحد واکس‌زدایی
Dewaxing
حذف واکس‌های پارافینی از روغن به منظور بهبود خواص آن در دماهای پایین به خصوص کاهش نقطهی ابریشدن و نقطهی ریزش
Dibasic Acid Ester
روغن پایه سینتتیک یا استر آلی تشکیل شده به وسیلهی واکنش یک اسید دیکربوگسیلیک و یک الکل
Dielectric Strength
استحکام دی الکتریک، توانایی یک مادهی عایق در پایداری در برابر تنش الکتریکی (ولتاژ)
Diesel cycle
سیکل دیزل
Diesel Fuel
سوخت دیزل
Diesel-Index
شاخص تخمینی برای عدد ستان که از حاصل‌ضرب وزن مخصوص API و نقطهی آنیلین(در درجهی فارنهایت) تقسیم بر 100 به دست میآید
Differential Pressure Indicator
دستگاه فشارسنج تفاضلی، دستگاهی که اختلاف فشار میان دو نقطه را اندازه میگیرد.
Dimer
ترکیب دو واحد از مولکول‌های غیراشباع با یکدیگر که تشکیل یک مولکول متفاوت با وزن مولکولی بالاتر میدهد
Dispersant additive
مواد افزودنی متفرق‌کننده، مواد افزودنی که ذرات ریز نامحلول در روغن را متفرق میکند تا از رسوب و انباشتگی آنها جلوگیری کند
Dispersion
قدرت معلق نگه داشتن مواد در حلال
Disposable
قابل از بین بردن
Dissolved Gases
گازهای محلول
Distillate fuel
سوخت‌های حاصل از تقطیر نفت خام
Distillate
محصولات تقطیر، هر یک از محصولات نفتی تولید شده به وسیلهی روش تقطیر مانند مایعات گازی طبیعی و غیره
Distillation Method
روش تقطیر، اولین مرحله پالایش روغن پایه از نفت خام
Distillation Test
آزمایش تقطیر، روش تعیین ویژگیهای مربوط به قابلیت تبخیر و فراریت یک مایع هیدروکربنی به وسیلهی تبخیر نمونه مورد نظر تحت گرمای کنترل شده
Distillation tower
برج تقطیر
DN Factor
سرعت سطح، فاکتور دیاِن، این عدد بیانگر سرعت یاتاقان‌های غلطکی است که به صورت حاصل ضرب قطر داخلی یاتاقان در سرعت آن محاسبه میگردد.
Drag
مقاومت در برابر جابجایی که در اثر گرانروی روغن حاصل میشود
Drawing compound
ترکیبات روغنی حاصل از مواد نفتی که در عملیات کشش و پرداخت سطوح فلزات استفاده میشوند.
Drum
یک ظرف که گنجایش آن برابر با 55 گالن آمریکایی است، استوانه، بشکه
Dry lubrication
روانکاری با استفاده از مواد جامد
Dry point
دمایی در تقطیر که در آن دما آخرین قطرهی مایع موجود در ظرفِ تقطیر از آن محو گردد و تنها مواد جامد در ظرف تقطیر باقی بماند.
Dry Sump
یک نوع موتور که در آن روغن در کارتر نگه‌داری نشده و بنابراین از روانکاری پاششی در آن استفاده میشود
Dynamic Seal
کاسه نمدی که به علت جابجایی شعاعی و محوری دستگاه حرکت کند
Dynamometer
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری توان مکانیکی خروجی یا گشتاور اندیکاتوری یک ماشین
Elasto-hydrodynamics (EHD) Lubrication
روانکاری الاستوهیدرودینامیک، نوعی روانکاری که در طول تغییر شکل الاستیک دو سطح غیر منطبق تحت بار زیاد رخ میدهد.
Elastomer
الاستومر، ماده‌ای شبیه لاستیک
Electric Emission Control
عملیات کنترل الکتریکی در اتومبیل‌ها برای کاهش میزان آلودگی اگزوز مانند Co و NOx و هیدروکربن‌ها از طریق بهینه‌کردن بازده احتراق.
Electrical Insulating Oil
روغن عایق الکتریکی
Electrical Oil
روغن الکتریکی، روغن روانکار دارای ویژگیهای مناسب الکتریکی برای استفاده در وسایلی مانند ترانسفورماتورها
Electrostatic Separator
جداکننده‌ای که آلودگیهای موجود در سیالات دی الکتریک را با استفاده از باردار کردن الکتریکی آلودگیها و سپس جمع‌آوری آنها توسط جاذبهی الکتریکی از سیال خارج میکند.
Emission Control System
سیستم کاهش‌دهنده آلودگیهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه
Emissions
آلاینده‌ها
Emulsifier
امولسیفایر، مادهی افزودنی که امولسیون پایدار تشکیل دهد و معمولاً در مورد مخلوط آب و روغن استفاده میشود.
Emulsion
مخلوط پایدار دو یا چند مایع غیر قابل امتزاج است که توسط درصدی از امولسیفایر به صورت معلق نگه داشته میشود و معمولاً دارای دو فاز پیوسته و گسسته میباشد.
End Point
نقطه‌ی پایانی، بالاترین دمای ثبت شده بخارهای حاصل از تقطیر محصولات نفتی.
Energy
انرژی
Engine Deposits
رسوبات داخل موتور
Engine Oil
روغن موتور
Engler Degrees
درجه انگلر، واحدی برای اندازه‌گیری گرانروی است.
Entrained air
مخلوط مکانیکی حباب‌های هوا ومایع که تمایل به جدایی از فاز مایع دارند.
Environmenal Contaminant
آلودگیهای محیطی
Ep (Extreme Pressure) Lubricant
روانکارهای فشارپذیر، روانکارهایی که توانایی تحمل بارهایی بیش از بارهای قابل تحمل توسط روانکارهای معمولی را (بدون ایجاد سایش صدمه) دارا هستند.
Ep additive (Extreme Pressure additive)
ماده افزودنی که خاصیت تحمل بارهای بالا را در روانکار ایجاد کرده و با تشکیل لایه مقاوم از سایش جلوگیری میکند.
EP Oil
روغن فشار پذیر
EP-Agent
ماده افزودنی برای محافظت سطوح فلزی در مقابل فشار زیاد
Erosion
فرسایش، از بین رفتن ماده توسط برخورد سیال با سرعت بالا با ماده
Ester
استر، ترکیب شیمیایی حاصل از واکنش یک اسید آلی با یک الکل یا یک ترکیب آلی حاوی رادیکال هیدروکسیل (OH)
Ethanol
اتانول، اتیل الکل به فرمولC2H5 OH
Evaporation
تبخیر
Exhaust Gas recirculation (EGR)
سیستمی که در آن با برگشت گاز خروجی به چرخه، مخلوط سوخت و هوا رقیق شده و به این ترتیب حداکثر درجه‌ی حرارت احتراق و به دنبال آن، انتشار گاز NOx کاهش مییابد.
Explosive Limits
محدوده‌ قابلیت انفجار، بخارات محصولات نفتی تنها در محدوده‌ی غلظت مشخصی قابل انفجار یا اشتعال هستند.
Extract
استخراج، یک محصول جانبی حاصل از مرحلهی استخراج توسط حلال، آن قسمت از روغن یا مادهی تقطیر شده که نامحلول بوده و به وسیلهی حلال از ساختار روغن حذف میشود.
Extraction
فرآیند استخراج، فرآیند افزودن یک حلال به یک جریان مایع، که سبب تقسیم آن به دو فاز جدا میگردد. فاز اول دارای حلال فراوان و فاز دوم حاوی رافینیت فراوان میباشد. فرآیند استخراج سبب ایجاد رافینیت بهتر (رافینیت دارای واکس) و همچنین فاز استخراج (که حاوی مواد آ
Face Seal
کاسه‌نمدی که از ترشح و نشتی سیالات از اطراف محور‌های دوار جلوگیری میکند.
Fahrenheit
درجه فارنهایت.واحد سنجش دما
Falex test
ازمون فالكس، روش تعیین مشخصهی تأثیر فشار زیاد یا مشخصهی ضد اصطکاک روغن‌ها وگریس‌ها
Fat
روغن گیاهی یا حیوانی که به منظور ایجاد یک مادهی صابونی با یک قلیا ترکیب میشود.
Fatigue Chunks
ذراتی با ضخامت بیش از 50 میکرون که سبب ایجاد سایش شدید در دندانه‌های چرخ‌دنده میشوند.
Fatigue Life
عمر خستگی، تعداد سیکل تئوری که یک یاتاقان قبل از ایجاد هر نوع خرابی تحت یک بار و سرعت مشخص تکرار میکند.
Fatty Acid
اسید چرب
Fatty oil
روغن چرب، روغن‌های طبیعی یا مصنوعی ویژه‌ای که خاصیت مرطوب‌کنندگی خاصی دارند.
Feed Stock
مادهی خوراک یک فرایند
Fiber Grease
گریس با ساختار الیافی یا رشته‌ای، عموماً گریس‌های پایه سدیمی از این نوع میباشند.
Fiber lubricant
نوعی روانکار که معمولاً دارای مواد امولسیون‌کننده بوده و در فرایند تولید پارچه از الیاف پشمی یا مصنوعی به کار میرود و پس از پایان عملیات تولید به راحتی با شستن از پارچه‌ها پاک میشوند.
Fiber
فیبر(الیاف)
Filler
پرکننده‌ها، موادی مانند میکا، تالک و پودرهای مختلف میباشند که برای حصول به کاربردهای ویژه، به برخی گریس‌ها افزوده شوند.
Film Strength
قابلیت مقاومت فیلم روانکار در برابر از هم گیسختگی در اثر بار، سرعت و دمای بالا را گویند
Filter Cloth
پارچهی فیلتر
Filter Efficiency
کارایی فیلتر
Filter Element
یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرآیند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد
Filter Media, Depth
مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را در یک مسیرطولانی از مایع جدا میکند
Filter Media, Surface
مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را بر روی سطح منفذدار نگه میدارد
Filter medium
مادهی خللل و فرج‌دار درون فیلتر که فرآیند عملی فیلتراسیون را انجام میدهد.
Filter
فیلتر
Filtration (Beta) Ratio
نسبت تعداد ذرات بزرگتر از یک اندازهی مشخص در سیال قبل از عبور از فیلتر به تعداد ذرات بزرگ‌تر از همان اندازهی معین در سیال عبور کرده از فیلتر در شرایط مشخص آزمایشگاهی
Filtration
فیلتراسیون
Final boiling point(FBP)
بالاترین دمایی كه در ضمن انجام عملیات تقطیر ثبت می شود
Fire point
نقطه آتش گیری، حداقل دمایی است که در آن دما بخار‌های حاصل از محصولات نفتی به حدی است که در مجاورت آتش محترق شده و احتراق آنها تا مدت 5 ثانیه ادامه مییابد. (روش آزمایشASTM D-92)
Fire Resistant Fluid
سیال ضد آتش‌، سیال مورد استفاده در سیستم‌های هیدرولیک در دمای بالا
Fixed Displacement Pump
پمپی که در آن جابجایی به ازاء هر سیکل تغییر نمیکند.
Flame propagation
انتقال و توسعه آتش :
Flash Point
نقطه اشتعال، پایین‌ترین درجه حرارتی که در آن روغن یا هر سیال دیگری به اندازه کافی تبخیر شده و با نزدیک شدن شعلهی آتش به آن در یک لحظه مشتعل شده و سپس خاموش میگردد. این مشخصه فیزیکی معیاری برای تعیین قابلیت اشتعال روغن میباشد . (طبق استاندارد ASTM D-92)
Floc point
نقطه توده شدن، بالاترین دمایی که در آن مواد مومی موجود در روغن به حالت جامد درآمده و ظاهر روغن را کدر میکنند.
Flow Meter
دبی سنج
Flow Rate
دبی عبور سیال، مقدار جرم یا حجم یا وزن سیال عبوری از یک منفذ در یک ثانیه
Fluid Friction
اصطکاک درون سیال به علت گرانروی
Fluid Opacity
تیرگی سیال، عدم شفافیت در سیال
Fluid power
قدرت هیدرولیكی سیال
Fluid
سیال
Flushing
فلاشینگ، شره‌شویی ، سرباره‌گیری، شستشو با استفاده از جریان سریع سیال
Foam Inhibitor
مواد افزودنی که به مقدار بسیار بسیار کم به روانکار اضافه شده و از تشکیل کف براثر وجود هوا جلوگیری میکند و فرآیند نابودی کف‌های تولید شده را تسریع میبخشد.
Foaming
کف کردن، ایجاد مخلوط ‌هوا و محصولات نفتی که باعث کاهش تأثیرمحصول وکارایی روغن و هواکشیدن پمپ‌های روغن و غیره می شود، کف کردن را میتوان با مواد افزودنی ضدکف از میان برد ویژگیهای کف‌زدایی یک روغن توسط وزش هوا از میان یک نمونه روغن در دمای مشخص و اندازه‌گی
Food additive
مواد افزودنی صنایع غذایی
Foots Oil
روغن به دست آمده در فرایند تهیه واکس
Force Feed Lubrication
سیستم روانکاری که در آن روانکار تحت فشار به سطح یاتاقان فرستاده میشود.
Formulation
ترکیب روغن، فرمولاسیون روغن
Four ball test
آزمون چهار ساچمه
Four ball testers
ماشین چهار ساچمه که شامل دو نوع روش آزمایش فشارپذیری سایش بوده و به منظور تعیین خواص روانکارها مانند خواص ضدسایش، ویژگیهای اصطکاکی و یا توانایی تحمل بار استفاده میشود.
Four-square-gear oil tester
دستگاهی برای انداه گیری قابلیت تحمل بارِ یك روغن روانساز
Fractionation
فرآیند تفکیک و تجزیه روغن به اجزاء و ترکیبات آن
Free water
ذرات آب موجود در یک سیال که بسته به وزن مخصوص سیال در کف و یا روی سیال قرار میگیرند.
Freezing point
نقطهی انجماد، دمایی که در اثر سرد کردن هیدروکربن‌ها، کریستال‌ها تشکیل میشوند.
Fretting Corrosion
خوردگی فرسایشی، خوردگی که به علت حرکت‌های کوتاه و نسبی دو قطعهی فلزی در تماس با یکدیگر رخ میدهد.
Fretting
فرآیند سایش میان دو سطح که به علت حرکت نسبی نوسانی دو سطح با دامنهی کوتاه رخ میدهد.
Friction
اصطكاك
Fuel Economy Oil
روغن‌هایی که باعث کم‌کردن مصرف سوخت میشوند، این روغن‌ها به دلیل دارا بودن اصطکاک داخلی کم، سبب کاهش مصرف سوخت میشوند.
Fuel Injection
تزریق سوخت به صورت تحت فشار از طریق یک نازل کوچک به سیستم مکش سیلندر در موتور
Fuel Oils, heating oil
مازوت، نفت کوره، سوخت کوره، نفت سیاه، روغن حرارتی
Fuel pump
پمپ سوخت
Full Flow Filteration
یک سیستم فیلتراسیون که تمام جریان سیال سیستم از یک فیلتر عبور میکند
Full- Fluid-Film Lubrication
روانکاری هیدرودینامیک
Furfural Extraction
روش استخراج توسط حلال فورفورال به منظور کاهش مقدار آروماتیک‌ها و در نتیجه افزایش پایداری در برابر اکسیداسیون
Furfural
یکی از حلال‌های مورد استفاده در روش استخراج توسط حلال به فرمول C5H4O2
FZG Four Square Gear Oil Test
آزمایش FZG که در آن دو دنده در آرایش four square قرار گرفته و به وسیلهی یک موتور الکتریکی می چرخند. سیستم دنده مورد نظر در یک روانکار، شروع به کار می کند و بار آن آنقدر آفزایش می یابد تا خرابی در دنده رخ دهد. خرابی لحظه ای است که وزن سیستم دنده ها به میز
FZG Test
یک آزمایش آلمانی برای تعیین خواص فشارپذیری در روغن‌های ‌دنده
FZG-Load Stage
آخرین مرحله بار قابل تحمل توسط یک روغن تحت شرایط عملیاتی آزمایش FZGمی باشد.
Galling
نوعی سایش که براثر از بین رفتن سطح دنده و یا یاتاقان رخ میدهد
Gas absorber oil
روغن مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی
Gas blanket
پوشش با استفاده از گاز
Gas chromatography
روشی که یکی از کاربردهای آن شناسایی نوع و مقدار هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و برش‌های سبک حاصل از تقطیر است
Gas engine lubricant
روانكار موتورهای گازی
Gas engine
یک موتور احتراق داخلی که به وسیلهی گاز طبیعی کار میکند، موتور گازسوز
Gas Liquefaction
فرآیند خنک‌کردن گاز طبیعی تا دمای ° 162- که منجر به کاهش 600 برابری حجم آن شده و در پی آن گاز، مایع گشته و به راحتی قابل حمل است
Gas Processing
جدایی گاز و نفت و حذف ناخالصیها و مایعات گازی از گاز طبیعی
Gaseous Fuels
گازهای هیدروکربنی که به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی استفاده میشوند مانند متان، اتان، پروپان و بوتان
Gasification
تولید سوخت گازی شکل از سوخت مایع و یا جامد
Gasohol
ترکیب اتانول خشک با بنزین بدون سرب
Gasoil
گازوئیل، سوخت دیزل
Gasoline
بنزین
Gear Oil
روغن دنده
Gear
دنده
Gearbox
جعبه دنده، گیربکس
Gel
ژل
General purpose oil
روغن های روانساز برای مصارف عمومی بدون نیاز به خصوصیات ویژه
Generated Contaminant
آلودگیهای تولید‌شده در روغن
Graphite
گرافیت
Gravimetric Analysis
روشی که در آن وزن آلودگیهای خشک شده را در واحد حجم سیال بدست میآورند و این عدد نمایانگر مقدار آلودگی برحسب میلیگرم در واحد حجم سیال برحسب لیتر است.
Gravity
چگالی؛ نسبت وزن به واحد حجم، سنگینی، گرانی
Grease
گریس،گریس‌ها محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق‌شدن یک عامل سفت‌کننده در یک مایع روان‌کننده حاصل میشوند و معمولاً شامل مواد اضافی دیگری که خواص ویژه‌ای به گریس‌ها میبخشند، میباشد. مادهی سفت‌کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انج
Gum in gasoline
صمغ در بنزین
Hardness
سختی، مقاومت یک سطح در برابر سایش
Heat Exchanger
مبدل حرارتی
Heat transfer fluid
سیال انتقال حرارت
Heat transfer oil
روغن انتقال گرما
Heavy Ends
قسمتی از تقطیر نفت که دارای بالاترین نقطهی جوش است.
Heptane
هپتان
Hexane
هگزان
Housing
محفظه، پوشینه
Humidity
رطوبت
Hydraulic Fluid
سیال هیدرولیک ، سیال مورد استفاده در سیستم‌های انتقال قدرت
Hydraulic Motor
وسیله‌ای که انرژی سیال هیدرولیک را توسط انتقال جریان تحت فشار به نیروی مکانیکی و حرکت تبدیل میکند.
Hydraulic oil
روغن هیدرولیک، روغن انتقال حرارت
Hydraulic Pump
وسیله‌ای که نیرو و حرکت‌ مکانیکی را توسط تولید جریان به قدرت هیدرولیک سیال تبدیل میکند.
Hydraulic System
سیستم هیدرولیک، سیستم انتقال قدرت سیال که شامل این اجزا است:1- مخزن به منظور نگهداری سیال2- سیال به منظور انتقال قدرت3- وسیلهی انجام کار مانند سیلندر یا پیستون 4-شیر یک طرفه برای کنترل جریان پمپ 5-شیر تنظیم فشار جهت حرکت سیال
Hydraulics
دانش مربوط به فشار جریان سیال
Hydro Cracking
شکست مولکول های سنگین توسط هیدروژن و در حضور کاتالیست و تبدیل آنها به مولکولهای سبک تر
Hydro finishing
یکی از انواع روش‌های عمل‌آوری توسط هیدروژن که در آن، روغن پایه و واکس و محصولات نظیر آنها در حضور کاتالیزور و در دمای بالا و فشار متوسط به وسیلهی هیدروژن عمل‌آوری شده و رنگ و پایداری آنها بهبود یافته و مقدار گوگرد آنها کاهش مییابد.
Hydro Processing
فرآیند تبدیل مواد باقیماندهی تقطیر در خلاء به روغن پایه با استفاده از هیدروژن
Hydrocarbon
هیدروکربن
Hydrocarbons (HC) Emissions
آلودگیهای هیدروکربنی
Hydrodynamic Lubrication (Full- Fluid-FilmLubrication)
رژیم روانکاری هیدرودینامیک، یکی از رژیم‌های روانکاری که در آن ازحضور کافی لایهی پیوستهی روغن برای جداسازی کامل دو سطح استفاده میشود.
Hydroforming
فرآیند هیدروژن‌زدایی که در آن نفت سفید در دمای بالا و فشار متوسط و در حضور هیدروژن از روی یک کاتالیزور جامد عبور کرده و محصولاتی همچون بنزین با عدد اکتان بالا، بنزین هوانوردی با کیفیت خوب و یا حلال‌های آروماتیک‌، تولید میکند.
Hydrogen Treating
یک روش پالایش که در آن هیدروکربن‌ها در حضور کاتالیزور با هیدروژن عمل‌آوری شده و ترکیبات گوگردی و مرکاپتان‌ها از آن حذف میگردد. این روش منجر به بهبود رنگ و پایداری میگردد.
Hydrogenation
هیدروژنه کردن، اضافه کردن هیدروژن به ساختار شیمیایی یک هیدروکربن در حضور یک کاتالیزور، نوع بسیار شدید روش عمل‌آوری توسط هیدروژن، هیدروژنه کردن میتواند مخرب یا غیر مخرب باشد. در نوع مخرب زنجیره‌های هیدروکربنی شکسته شده و هیدروژن به مناطق شکست افزوده میشو
Hydrolysis
هیدرولیز، آب گسستگی، تجزیه آبی، فرآیند تخریب در سیالات هیدرولیک بدون آب که در نتیجهی آبکافت، گرما، آب و کاتالیزورهای فلزی (آهن، فولاد، مس) رخ میدهد.
Hydrolytic Stability
پایداری هیدرولیزی، توانایی مواد افزودنی و روغن‌های سینتتیک مشخص در مقاومت در برابر تجزیهی شیمیایی براثر وجود آب
Hydrometer
چگالی سنج، هیدرومتر، آب سنج
Hydrophilic
آب‌دوست، آب‌پذیر
Hydrophobic
آب گریز
Hydroscopic
آب دوست
Hydrostatic Lubrication
رژیم روانکاری هیدرواستاتیک، در این نوع روانکاری، لایهی روانکار بوسیله پمپ کردن آن با فشار بالا، بین سطوحی که ممکن است نسبت به یکدیگر متحرک یا ثابت باشند تشکیل میشود. در این حالت فشار روغن به حدی است که میتواند جسم فوقاتی را بصورت شناور روی فیلم سیال نگ
Hypoid Gear Lubricant
نوعی روغن دنده دارای خاصیت فشارپذیری که در دنده‌های هیپویید دیفرانسیل خودرو استفاده میشود.
Hypoid Gear
چرخ دنده هیپوید
Hysteresis
پس ماند
Ignition lag
تاخیر در روشن شدن
Immiscible
اختلاط ناپذیر، غیر قابل امتزاج، مخلوط نشدنی، انحلال ناپذیر
Incompatible Fluids
سیالات ناسازگار، سیالاتی که به هنگام ترکیب در یک سیستم ،تأثیرات زیان‌آوری بر عملکرد یا اجزای سیستم خواهند گذاشت.
‌Industrial Lubricant
روغن صنعتی
Inert Gas
گاز بیاثر
Ingression Level
میزان درون‌روی، ذرات ورودی به واحد حجمی سیال موجود در مدار
Inhibitor
ماده افزودنی به محصولات نفتی ( از جمله روانکارها) که از طریق کنترل واکنش‌های شیمیایی نامطلوب، کارایی این محصولات را بهبود میدهد. مانند مواد افزودنی بازدارنده خوردگی، مواد افزودنی بازدارنده اکسیداسیون و غیره.
Initial boiling point
نقطه جوش اولیه
Injection
تزریق، پاشیدن
Inlet Filter
فیلتر ورودی
Inorganic
مواد معدنی
Inside Mounted Seal
سیل نصب‌ شده در جریان جانبی
Insoluble
آلودگیهای به وجود آمده در روغن‌های کارکرده که شامل گرد و خاک، ذرات حاصل از سایش و محصولات اکسیداسیون میباشد و کمیت و کیفیت این آلودگیها عمدتاً به صورت مقادیر نامحلول در پنتان و یا بنزین بیان میگردد.
Insolubles Testing
آزمایش تعیین مواد غیر محلول در پنتان یا تولوئن، با استفاده یا بدون استفاده از منعقد‌کننده
Insulating oil
روغن عایق
Intensifier
وسیله‌ای که انرژی سیال با فشار کم را به انرژی سیال با فشار بالا تبدیل میکند.
Interfacial Tension (IFT)
کشش بین سطحی، انرژی موجود در واحد سطح مرزی دو سیال غیر قابل امتزاج که معمولاً برحسب بیان میشود.
Intermediate
محصولی که از مواد اولیه تولید شده است ولی مجدداً به منظور تولید محصول نهایی استفاده میشود.
Internal Combustion Engine
موتور احتراق داخلی
International System of Units (ST)
سیستم بین‌المللی یکاها
Inverse Emulsion
امولسیون وارون، امولسیونی که در آن مولکول‌های روغن ذرات آب را احاطه کرده اند.
Ion
اتم دارای بار مثبت یا منفی، یون
ISO grade
سیستم طبقه‌بندی گرانروی روغن‌‌های خاص، در این سیستم گرانروی روغن مورد نظر در دمای°C 40 و برحسب سانتیاستوک مشخص شده است.
Iso octane
ایزومری از اکتان که دارای خواص ضد کوبش بسیار خوبی میباشد و عدد اکتان آن 100 است. ایزواکتان به عنوان معیار استاندارد برای تعیین عدد اکتان استفاده میشود.
Iso Solid Contaminant Code (ISO 4406)
یک عدد نشان‌دهندهی تعداد ذرات موجود با اندازه بین 5 الی 15 میکرومتر در واحد حجم سیال
Iso viscosity Classification System
سیستم بین‌المللی بنا نهاده شده توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) به منظور طبقه‌بندی روغن‌های صنعتی براساس گرانرویی آنها، هر عدد در طبقه بندی گرانروی Iso نشان دهنده نقطه میانی بازه گرانروی آن روغن در مقیاس سانتی استوک در دمای 40°C است. به عنوان مثال روغنی
Isodewaxing
واکس گیری کاتالیستی
Isomer
ایزومر، دو مولکول که دارای فرمول شیمیایی یکسان باشند اما نحوهی قرارگیری اتم‌های آنها متفاوت باشد
Isoparaffin
ایزوپارافین
Isoprene Rubber
لاستیک ایزوپرن
Isothermal
هم دما، دما ثابت
J- factor
فاکتورJ
Jack effect
مقاومت در برابر جریان ستون مایع در لوله مویین به وسیله حبابهای هوا
Jacket
جداره خارجی در ظروف دو جداره
Jet mixer
همزن پاششی
Joule-Thomson expansion
انبساط ژول تامسون
Journal Bearing
یاتاقان تخت
Journal
قسمتی از شفت یا محور که درون یاتاقان قرار گرفته و دوران میکند.
Kaul Fischer Reagent Method (ASTM-1744-64)
یک آزمایش استاندارد به منظور تعیین مقدار آب موجود در سیالات پایه معدنی
Kelvin
كلوین
Kerosine (Kerosene)
کروسن، نفت سفید
Kinematics Viscosity
گرانروی سینماتیک
Knock
ضربه، ضربهی حاصل از احتراق بنزین در سیلندر موتورهای بنزینی، بنزین‌های دارای عدد
Lacquer
لاک، رسوبات حاصل از اکسیداسیون و پلیمریزاسیون سوخت یا روغن که در معرض دمای بالا قرار گرفته باشند.
Laminar Fluid
جریان لایه‌ای در سیال
Laminar Particles
ذرات تولید شده در اجزای غلتان یاتاقان‌ها که توسط تماس غلتشی به سمت بیرون پهن میشوند.
Laminating Strength
قدرت چسبندگی لایه ها به یكدیگر
Lard oil
روغن چربی خوک، روغن متمایل به رنگ زرد با طعم ملایم و شیرین که در-2°C ذوب می‌شود و در دی‌سولفیدکربن، ‌اتر، بنزین وکلروفرم حل می‌شود.
Latent heat
گرمای نهان
LC50
مقدار غلظت یک گاز در هوا بر حسبppm که تحت تأثیر آن حدود 50% حیوانات آزمایشگاهی می‌میرند.
LD50
مقدار غلظت یک مادهی سمی بر حسب میلی‌گرم در کیلوگرم وزن حیوان که در اثر خوراندن یا مالیدن آن بر پوست حیوانات حدود 50% آنان خواهند مرد
Lead Alkyl
آلكیل سرب، هر یک از ترکیبات سرب، که به منظور بهبود عدد اکتان در بنزین استفاده میشود، بهترین نوع این ترکیبات عبارتند از: تترا اتیل سرب (TEL) با فرمول Pb(C2H5)4 و تترا متیل سرب (TML) با فرمول Pb(CH3)4، در حال حاضر استفاده از این ماده رایج نیست.
Lead Naphthenate
نفتنات سرب
Lead Scavenger
ترکیباتی که دارای خاصیت ضد ضربه میباشند و با رادیکال‌های سرب واکنش‌داده و ترکیبات سربی فرار تشکیل میدهند و از موتور خارج می شوند.
Lean and Rich Octane Number
عدد اکتان کم و زیاد، معیاری در مورد خواص ضد ضربه در سوخت‌های رقیق و غلیظ هوانوردی، به عنوان مثال، عدد اکتان 87/80 نشان‌دهنده‌ی کارایی سوخت رقیق مانند سوخت با عدد اکتان 80 و کارایی سوخت غلیظ مانند سوخت با عدد اکتان 87 می‌باشد.
Light Ends
هیدروکربن‌های دارای نقطهی جوش پایین موجود در بنزین که حداکثر 4 اتم کربن دارند.
Lime soap
صابون كلسیم(اهك)
Liquid Petroleum Gas (LPG)
گاز مایع
Lithium Grease
گریس لیتیم
Load Carrying Capacity
ظرفیت تحمل بار، خاصیت یک روغن در تشکیل یک لایه بر روی سطح، که در مقابل گسیختگی و از بین رفتن لایه در برابر شرایط بارهای زیاد مقاومت میکند و به صورت ماکزیمم باری که سیستم روانکاری بدون ایجاد خرابی یا سایش تحمل میکند، بیان میشود.
Load Wear Index (LWI)
شاخص سایش بار، مقدار توانایی نسبی یک روانکار در ممانعت از ایجاد سایش تحت بار مورد نظر که عمدتاً توسط روش چهار ساچمه تعیین میشود و به عنوان بار هرتز نیز معروف است.
Long Residue
محصولات تقطیر نشدهی حاصل از تقطیر نفت
Lovibond tintometer
دستگاه رنگ سنج لاویبوند
Luboil
روغن
Lubricant
روانکار، روغن
Lubrication
روانکاری، روغنکاری
Lubricator
وسیله‌ای که مقدارهای کنترل شده و اندازه‌گیری شدهی روانکارها را به سیستم‌های نیوماتیکی اضافه میکند.
Lubricity
روانکاری، روان‌کنندگی، توانایی یک گریس یا روغن در روان‌کردن سطوح
Machinability rating
دسته بندی قابلیت ماشین كاری فلزات
Magnetic Filter
فیلتر مغناطیسی ، فیلتری که با استفاده از ایجاد یک میدان مغناطیسی ذرات مغناطیسی را جذب و در خود نگه‌میدارد.
Magnetic Plug
وسیله‌ای که به منظور جذب ذرات آهنی حاصل از سایش در مسیر روانکارها قرار میگیرد.
Magnetic Seal
کاسه‌نمد مغناطیسی، کاسه نمدی که از نیروی مغناطیسی برای آب‌بندی در آن استفاده میشود.
Manifold
مانیفولد،چندراهه، یک مجموعهی فیلتر که دارای چند ورودی و اجزای کامل مربوط به هم میباشد و بیش از یک مدار سیال کارایی دارد.
Mass spectrometer
طیف سنجی جرمی
Material Safety Data Sheet (MSDS)
نشریهی شامل اطلاعات ایمنی و سلامت محصولات شیمیایی
Mean Herte Load (Load Wear Index)
مقدار توانایی نسبی یک روانکار در ممانعت از ایجاد سایش تحت بار مورد نظر که عمدتاً توسط روش چهار ساچمه تعیین میشود.
Mechanical lubricators
دستگاه های مكانیكی برای روانكاری
Medicinal Oil
روغن دارویی، روغن طبی
Medium
ماده خلل و فرج‌دار که عمل اصلی فیلترسیون را در فیلتر انجام میدهد.
Melting point
نقطه ذوب
Mercaptan
مركاپتان، ترکیبات بسیار بدبوی سولفوردار که در نفت خام وجود دارند.
Metal Deactivator
ترکیباتی جهت کنترل خاصیت کاتالیستی سطوح فلزی در واکنش‌های متقابل این سطوح با فرآورده‌های نفتی
Metal Oxides
ذرات آهنی اکسید شده
Metal wetting
مرطوب كنندگی فلزات
Metal Working Fluid
سیالات مورد استفاده در فلزکاری
Metal Working Lubricants
روغن‌های فلزکاری، هر نوع روانکار (معمولاً پایه نفتی) که برش و شکل‌دهی فلزات را آسان کند.
Mid-boiling point
نقطه جوش میانی
Middle Distillate
ترکیبات میان تقطیر که در دمای 250°C الی 370°C به جوش می آیند.
MIL
علامت اختصاری برای بیان مشخصات سطوح کارایی ارتش آمریکا میباشد.
Mineral Oil
روغن معدنی، روغنی که از نفت خام به دست میآید
Mineral seal oil
برش نفتی حاصل از تقطیر که به خوبی پالایش شده و دارای نقطهی جوش بالاتری نسبت به نفت سفید میباشد.
Miscible
امتزاج‌پذیری، قابلیت حل شدن دو حلال در یكدیگر(بطور متقابل)
Mist lubrication
روغنکاری پاششی
Mixed-base-soap
صابون پایه مخلوط
Mobile meter
دستگاه سنجش حركت، دستگاهی که غلظت نسبی یا مقاومت جاری شدن گریس‌ها را اندازه‌گیری میکند.
Mogas
بنزین
Mold (Release)Lubricant
یک ترکیب عمدتاً پایهی نفتی که برای پوشش‌دهی قالب محصولات شیشه‌ای و سرامیکی استفاده میشود.
Mold lubricant (release agent)
روانكاری قالب
Moly
علامت اختصاری به منظور نمایش ترکیب شیمیایی دیسولفید مولیبدن
Molybdenum Disulfide
ترکیب شیمیایی مولیبدن و سولفور که به دلیل ساختار مولکولی خود، خواص بسیار خوبی به عنوان روانکار جامد از خود نشان میدهد.
Monomer
مونومر، تکپار
Mooney unit
واحد مونی، واحدی برای تعیین مقدار حالت پلاستیکی لاستیک خام
Mooney viscosity
مقاومت مواد لاستیكی در برابر تغییر حالت
Motor Octane Number
عدد اکتان، عددی است که نمایان‌گر خواص ضد ضربه‌ای مخلوط سوخت خودرو تحت شرایط استاندارد آزمایشی میباشد.
Multi Grade Oil
روغن‌های چند درجه‌ای، که آنها را با دو عدد نمایش میدهند که در درجه سمت چپ نماد w معیاری از گرانروی روغن در دماهای پایین و درجهی سمت راست نشان‌دهنده گرانروی در دمای بالا (حدوداً°C 100) میباشد.
Multipass or Recirculation Test
آزمایش کارایی فیلتر، در این آزمایش، سیال آلوده از فیلتر عبور داده شده و در مدت زمان آزمایش، آلودگی به سیال اضافه میشود. سپس نسبت بتا را برای فیلتر محاسبه میکنند.
Naphta
نفتا، یکی از محصولات تقطیر که از نفت سفید سبک‌تر است و به عنوان خوراک ورودی به منظور تولید بنزین موتور و خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده میشود.
Naphthene
هیدروکربن‌های حلقه‌ای دارای کربن‌های اشباع شده که دارای فرمول کلی CnH2n میباشند و به آنها سیکلو پارافین یا سیکلو آلکان نیز گفته میشود.
Naphthenic Crudes
دسته‌ای از نفت خام که عمدتاً دارای ترکیبات نفتنیک میباشد.
Naphthenic
نفتنیك
Narrow-cut
محدوه باریكی از برش نفتی
National Lubrication Grease Institute (NLGI)
انیستیتوی ملی گریس‌های روانکار
Natural Gas Liquids
مایعات استخراج شده همراه گاز طبیعی
Natural gas
گاز طبیعی
Natural gasoline
بنزین طبیعی
Natural rubber
لاستیك طبیعی
Naturally aspirated
سیستم مكش طبیعی موتور خودرو
Needle bearing
یاتاقان سوزنی
Neoprene Rubber (CR)
لاستیک مصنوعی، پلیمر کلروپرن که دارای مقاومت فوق‌العاده در برابر روغن، آب و هوا، ترکیبات شیمیایی و احتراق‌پذیری میباشد و عمدتاً به عنوان عایق در کابل‌های برق و لوله‌های صنعتی و همچنین به عنوان چسب، تخت کفش و غیره کاربرد دارد.
Neutral Oil
روغن خنثی
Neutralization Number
عددخنثیسازی
Newtonian Fluid
سیال نیوتنی، سیالی که در دمای مشخص دارای گرانروی ثابتی است و گرانروی آن در دمای ثابت با سرعت برشی تغییر نمیکند.
Nitration
نیتراسیون، واکنش روغن با اکسیدهای نیتروژن، محصولات نیتراسیون به هنگام فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی تشکیل میشوند. بیشتر محصولات نیتراسیون به هنگام وجود مقدار زیاد اکسیژن تشکیل میشوند و دارای قدرت اسیدی کم بوده و رسوباتی را در بدنهی موتور تشکی
Nitrogen blanket
ایجاد پوشش با استفاده از لایه گازی نیتروژن
Nitrogen Oxides (NOx)
اکسیدهای نیتروژن، که بر اثر احتراق سوخت در مجاورت هوا و در دمای بالا تشکیل میشود.
Nitrogenated oil
روغن‌های نیتروژنه شده
NLGI Automotive Grades Classifications
درجه بندی کیفیت گریس‌های اتومبیل که توسطSAE و ASTEM و NLGI انجام شده است. گروههای مختلفی در دو طبقه‌بندی وجود دارند، روانکارهای شاسی و روانکارهای یاتاقان چرخ‌ها. کیفیت و درجهی کارایی در هر گروه توسط آزمایش‌های ASTM معین میشود.
NLGI Consistency Grades
سیستم پیشنهاد شده از طرف انستیتوی ملی گریس‌های روانکار به منظور درجه‌بندی غلظت و استحکام گریس‌ها
Noack Volatility
یک آزمایش استاندارد به منظور تعیین میزان تبخیر روغن موتور
Non Woven Medium
فیلتری که صافی آن با استفاده از درهم رفتن و بافته شدن فیبرها ایجاد نمیشود، فیلتر غیربافته شده
Non-Condensables
مجموعهی گازهایی که قابل مایع شدن نباشند، مانند متان، اتان، پروپان و غیره
Non-Newtonian Fluid
سیالات غیرنیوتونی، سیالاتی که در آنها تنش برشی با سرعت برشی متناسب نیست.
Nonsoap grease
گریس غیر صابونی
Normal benzene
بنزین طبیعی
Normal Paraffin
نرمال پارافین، یک هیدروکربن راست زنجیر که هیچ اتم کربنی در آن با بیش از دو اتم کربن در تماس نیست، مادهی تشکیل دهندهی اصلی واکس‌های سبک
Nylon
نایلون، مولکول‌های پلیآمیدی که در یک زنجیره تکرار میشوند.
Obliteration
پاک‌سازی، امحاء
Octane number
عدد اكتان که نمایانگر خواص ضد ضربه‌ای سوخت خودرو تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی میباشد.
Oil Consumption ratio
نسبت مقدار روغن مصرف‌شده‌ توسط یک ماشین به حجم روغن موجود در آن ماشین در مدت یک سال
Oil content(of petroleum wax)
مقدار روغن در موم های نفتی
Oil Ring
حلقهی روغن‌کاری، حلقهی چرب‌کاری
Oil
نفت، روغن
Oiler
وسیله‌ای به منظور روانکاری یک طرفه، که با استفاده از نیروی گرانش مقدار مورد نیاز جریان روغن را برای یاتاقان تأمین میکند.
Oiliness Agent
یک ماده افزودنی که معمولاً قطبی بوده و به منظور بهبود ویژگی روانکاری روغن‌های معدنی استفاده میشود و به عنوان ماده افزودنی شرایط مرزی شناخته میشود.
Oiliness
روانکاری، چرب‌کنندگی
Olefin
الفین
Open Gear
دنده باز، دنده‌ای که نسبت به دنده‌های موجود در گیربکس، بیشتر در معرض محیط قرار دارد. این نوع دنده‌ها معمولاً بزرگ و دارای بار زیاد و حرکت آهسته میباشند.
Organic compound
تركیبات الی
Oxidation Inhibitor
مواد افزودنی به محصولات نفتی که موجب افزایش مقاومت آنها در برابر اکسایش و در نتیجه افزایش عمر روغن میشوند.
Oxidation stability
پایداری در برابر اکسیداسیون
Oxidation
اکسیداسیون، اکسایش
Oxidized asphalt
آسفالت اكسید شده، آسفالتی که به منظور ایجاد خواصی همچون سفتی و قابلیت انعطاف در دمای پایین و استحکام آن در برابر تغییرات دما، در دمای بالا تحت تأثیر دمیدن هوا قرار میگیرد
Pale Oil
روغن بیرنگ، روغن روشن، روغن زرد، نوعی روغن معدنی با پایه نفتنیک
Paraffine
هیدروکربن‌های اشباع که به دو دستهی نرمال پارافین و ایزوپارافین تقسیم میشوند.
Paraffinic
یک نوع مایع نفتی که از نفت خام پارافینیک مشتق میشود و به نسبت بالایی از هیدروکربن‌های راست زنجیر اشباع تشکیل شده است.
Pensky-Martens
نام یک ظرف در بسته برای تعیین نقطهی اشتعال روغن
Pentane&benzene insolubles test
ازمون اندازه گیری مواد نامحلول در پنتان و بنزین
Pentane
پنتان
Performance number
عدد كارایی، (شاخص بازدهی)
Permanent Viscosity Loss (PVL)
کاهش دایمی گرانروی
Peroxide
پراكسید
Petrochemical
مواد پتروشیمی، مواد پتروشیمیایی
Petroleum
نفت خام، نفت، محصول نفتی
PH
معیار سنجش قدرت اسیدی یا بازی در آب یا سیالات حاوی آب، PH میتواند به عنوان ملاک تعیین خواص ضدخوردگی در امولسیون‌های برپایهی آب استفاده شود. به طور معمول،PH>8 برای جلوگیری از خوردگی آهن و مواد مغناطیسی در امولسیون‌های برپایهی آب، لازم است.
Phenol
فنل، ماده‌ای با فرمول C6H5OH که از بنزین مشتق میشود
Phosphate Ester
فسفات استر، یکی از گروههای روانکارهای سینتتیک که دارای مقاومت بسیار خوب در برابر اشتعال میباشد. فسفات استرها عموماً از نظر هیدرولیزی پایداری ضعیفی داشته و سازش‌پذیری کمی با روغن‌های معدنی دارند و همچنین شاخص گرانروی پایینی دارند، فسفات استرها به عنوان س
Phytotoxic
ماده سمی برای گیاهان
Pigment
رنگدانه
Pinion
چرخ دنده کوچکتر در یک زوج چرخ‌دنده
Piston deposits
رسوبات پیستون
Pitting
حفره
Plat Forming
یک فرآیند کاتالیستی شکل دهی مجدد در پالایش نفت که در ان از کاتالیزور پلاتینی استفاده میشود.
Pneumatics
نیوماتیک
Poise
واحد اندازه‌گیری گرانروی، که به صورت مقدار نیرویی که برای حرکت یک سطح به مساحت یک سانتیمتر مربع بر روی یک سطح موازی و با سرعت یک سانتیمتر بر ثانیه مورد نیاز است (در حالیکه دو سطح به وسیلهی یک سیال به ضخامت یک سانتیمتر از هم جداشده باشند) تعریف میشود.
Polar Compound
ترکیب قطبی
Polishing
براق‌شدگی، صیقلی شدن. هموار شدن بیش از حد سطوح سیلندر که سبب عدم آب‌بندی مناسب رینگ‌ها شده و کارایی رینگ روغن را کاهش میدهد.
Polyisoprene Rubber (IR)
الاستومر پلی‌ایزوپرن
Polymer
پلیمر، بسپار
Polymerization
پلیمریزاسیون
Polyol Ester
روغن پایه سینتتیک که از واکنش اسیدهای چرب با یک پلیاُل (مانند گلیکول) تشکیل میشود و از خواص این روغن‌ها می‌توان به پایداری در برابر اکسیداسیون در دمای بالا و فراریت کم اشاره کرد. این مواد در فرمولاسیون روغن‌های توربین، کمپرسور، موتورهای جت و موتورهای ات
Polyolefin
پلیمر مشتق شده از پلیمریزاسیون الفین‌های نسبتاً ساده، پلیاتیلن و پلی پروپیلن از پلی الفین‌های مهم میباشند.
Polystyrene
پلیمرهای ترموپلاستیک سخت و شفاف استایرن، که عایق خوبی برای گرما و الکتریسیته هستند.
Porosity
تخلخل
Porphyrins
پرفرین، ترکیبات چند حلقه‌ای آلی که برای گیاهان و حیوانات اهمیت حیاتی داشته و از مشتقات آلی-فلزی ترکیبات نفتی هستند.
Positive Crankcase Ventilation (PCV)
سیستم جمع‌آوری گازهای Blow-by از کارتر و بازگرداندن آنها به محفظه احتراق از طریق مانیفود ورودی کاربراتور
Pour Point Depressant
ماده‌ی افزودنی کاهش‌دهنده‌ی نقطه‌ی ریزش، ماده افزودنی که فرآیند تبلور واکس را کند کرده و نقطهی ریزش را کاهش میدهد.
Pour Point
نقطهی ریزش
Pour Stability
توانایی یک روغن در حفظ نقطهی ریزش اصلی خود به هنگامی که مدت زیادی در دمای پایین (مشابه دمای زمستان) نگه‌داری میشود.
Power
قدرت
Power factor(of an insulating oil)
ضریب قدرت(یک روغن ترانسفورماتور)
PPM
قسمت در میلیون، مخفف عبارت Parts per million
Precipitation number
عدد میزان رسوب
Predictive Maintenance
تعمیرات پیشگویانه، یک نوع روش نگه‌داری ماشین‌آلات بر پایه پیش‌بینی سریع وجود خرابی با استفاده از آزمایش‌های غیر مخرب مانند تست ارتعاشات، ترموگرافی و مطالعه بقایای حاصل از سایش انجام می‌گیرد.
Pre-Ignition
خود اشتعالی مخلوط هوا و سوخت در موتورهای احتراق داخلی بنزینی قبل از ایجاد جرقه در محفظه احتراق
Pressure Gage
فشار سنج
Pressure ratio
نسبت فشار
Pressure Switch
یک کلید الکتریکی که با فشار سیال عمل میکند.
Pressure
فشار
Preventive Maintenance
تعمیرات پیشگیرانه، نگهداری برپایهی یک جدول ثابت که شامل تعمیرات مشخص و جایگزینی قطعات ماشین است.
Process Oil
روغن فرایند، روغن پایه‌ای که به عنوان یک ترکیب موقتی یا دایم در یک محصول ساخته به کار میرود.
Pump Ability
قابلیت پمپ شدن
Purifier
خالص‌کننده، دستگاهی که با استفاده از تفاوت در وزن مخصوص‌ دومایع نامحلول یا یک مایع و یک جامد برای جداسازی آنها به کار میرود
Quadrupole point
نقطه چهارگانه
Qualitative test
آزمایش کیفی یا ماهیتی، آزمایش تعیین ماهیت اجزای تشکیل‌دهندهی یک مخلوط یا یک ترکیب
Quality control
كنترل كیفیت
Quantitative Test
آزمایش کمّی یا مقداری
Quantity meter
وسیله برای اندازه گیری مقدار جریان
Quarternary system
رابطه تعادلی بین مخلوط چهار جزء یا چهار فاز
Quench bath
مایعی مانند نمک مذاب یا روغن که مواد را برای عملیات حرارتی در آن غوطه‌ور می‌کنند.
Quenching Oil (Heat Treating Oil)
یک روغن پایه نفتی با کیفیت و پایداری خوب در برابر اکسایش که به منظور خنک‌کردن قطعات فلزی در طول فرآیند ساخت آنها وعملیات حرارتی استفاده شده و به علت کاهش احتمال شکست و تاب برداشتگی فلز اغلب بر آب ترجیح داده میشود.
Quenching
سرد كردن ناگهانی مواد داغ تخلیه شده از یك راكتور
Quick Disconnect
یک نوع کوپلینگ که میتواند یک خط لوله را سریعاً قطع و وصل کند
R&O-Rust&Oxidation Inhibited
روغن‌های دارای مواد افزودنی ضد‌زنگ و ضداکسیداسیون
Raffinate
رافینیت، قسمتی از روغن که در مرحلهی استخراج توسط حلال به صورت غیر محلول باقی میماند و در حلال، حل نمیشود.
Rapeseed oil
روغن تخم كلم، روغن کلزا، نوعی روغن چرب که در تولید روغن‌ محیط‌های دارای آب از آن استفاده می‌شود. این روغن بیشتر در صنایع دریایی استفاده می‌شود.
Rate of Shear
سرعت برشی، آهنگ تغییرات سرعت نسبت به تغییر ارتفاع لایه‌های سیال ‎
Rated Pressure
فشاری که از طرف سازندهی سیستم برای آن سیستم توصیه شده است.
Reclaiming
فرآیند بازیابی روغن‌های استفاده شده و کارکرده به شرایط اولیه آنها توسط فیلتراسیون، جذب توسط خاک و یا عمل‌آوری شیمیایی، این روش نباید با روش تصفیهی مجدد روغن که در آن از تقطیر در خلاء و فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود، اشتباه گرفته شود.
Redistillation
تقطیر مجدد، که معمولاً در پایین دست واحد هیدروتریتینگ قرار داشته و موجب بهبودی گرانروی، نقطهی اشتعال‌ و فراریت محصول میشود.
Reducer
کاهنده
Redwood Viscosity
روش تعیین گرانروی محصولات نفتی، که عمدتاً در اروپا استفاده میشود.'زمان مورد نیاز برای جاری شدن یک روغن به حجم 50 میلیلیتر در یک ویسکومتر استاندارد Redwood در دمای مشخص، استاندارد گرانروی انگلیسی
Refinery
پالایشگاه
Refining
پالایش، مجموعه فرآیندهای تبدیل نفت خام و اجزای تشکیل‌دهندهی آن به محصولات نفتی
Reforming
فرآیند پالایش کاتالیستی که در این فرآیند، مولکول‌های هیدروکربن نفتا به منظور بهبود عدد اکتان، بازآرایی میشوند و مادهی حاصل در ترکیب بنزین با عدد اکتان بالا استفاده میشود.
Refraction
تغییر در جهت و یا سرعت نور به هنگام عبور نور از یک محیط به محیط دیگر، شکست نور
Refractive Index
ضریب شکست، شاخص شکست، نشان‌دهندهی چگالی نوری (شدت نوری) یک ماده که عمدتاً به عنوان نشان‌دهندهی کیفیت در روغن‌های پایه از آن استفاده میشود.
Refrigerator oil
روغن سیکل تبرید،روغن سیستم خنك كننده
Re-Refining
تصفیه مجدد، تصفیه دوم
Research Octane Number (RON)
عدد اکتان تحقیقاتی، که در شرایط نسبتاً راحت‌تر از شرایط موتوری به دست میآید.
Reservoir
مخزن
Residue
ترکیبات سنگین و غیر فرار نفت خام که به هنگام عمل تقطیر از قسمت پایین ستون تقطیر خارج میشوند.
Resin
رزین، مواد جامد یا نیمه جامد و به رنگ زرد روشن یا قهوه‌ای تیره که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند.
Return Line Filtration
فیلتراسیون سیال در خط لولهی بازگشت از وسیلهی کار به سمت مخزن
Return Line
خط لوله بازگشت سیال از قطعه به سمت مخزن
Revamping
فرآیند به روزنمودن یک واحد به منظور بهبود کیفیت یا بازگرداندن آن به حالت اولیه
Reynolds Number
عدد رینولدز، نسبت بدون بعد نیروهای دینامیکی جریان به تنش برشی حاصل از گرانروی جریان، معمولاً در عدد رینولدز 2000 الی 4000، جریان از لایه‌ای به آشفته تغییر حالت میدهد.
Rheology
مطالعه جریان بر اثر وجود تنش، کشش، زمان و دما
Ring Lubrication
سیستم روانکاری که در آن روغن یا روانکار به وسیلهی یک حلقهی روغنی،‌ یاتاقان را روغن‌کاری میکند.
Ring oiler
حلقه روغن کاری
Ring Sticking
گیرکردن رینگ در شیار پیستون به علت وجود رسوبات زیاد در شیار پیستون ، چسبندگی رینگ
Road Octane Number
عدد اکتان جاده‌ای، که در شرایط سخت‌تری نسبت به عدد اکتان تحقیقاتی به دست میآید و مقدار آن از عدد اکتان تحقیقاتی کمتر است.
Roll oil
روغن نورد
Roller Bearing
یاتاقان غلتشی
Rolling Oil
روغن نوردکاری
Rotary Seal
یک کاسه نمد مکانیکی که با شفت دوران کرده و همراه با یک رینگ ساکن در مجاور آن استفاده میشود.
Rubber oil classification(ASTM)
دسته بندی روغن های فرایند لاستیك به روش ASTM
Rust Inhibiter
نوعی از مواد بازدارنده‌که سطح روانکاری شده را در برابر زنگ زدگی محافظت می کند.
Rust Prevention Test (Turbine Oil)
آزمایش تعیین توانایی یک روغن در جلوگیری از زنگ‌زدگی قطعات آهنی در اثر وجود آب در روغن‌های توربین
Rust
زنگ، زنگ آهن، زنگ‌زدگی، زنگ‌خوردگی، ترکیب شیمیایی اکسیژن با قطعات و آلیاژهای آهنی موتور که به وسیلهی حلال‌های آلی از بین نمیرود.
Ryder gear test
ازمون دنده ای رایدر، روشی برای اندازه‌گیری قابلیت حمل بار در مورد روغن‌های توربو و موتورهای هواپیما، از نظر کارایی دنده‌های کاهنده‌ی جانبی و امثال آن
SAE viscosity Numbers
اعداد گرانروی در طبقه بندی SAE
SAE Viscosity
گرانروی روغن موتور براساس سیستم طراحی شده از طرف انجمن مهندسین خودرو
SAE
انجمن مهندسین خودرو
Saponification Number
عدد صابونی شدن، مقدار میلیگرم KOH که با یک گرم روغن در شرایط مشخص شده در آزمایش ASTM D94 ترکیب میشود. عدد صابونی شدن نمایانگر مقدار صابون‌های چرب موجود در روغن میباشد.
Saturated Hydrocarbon
هیدروکربن اشباع شده
Saturated Molecules
مولكول های اشباع شده
Saturated steam
بخار اشباع شده
Saturation Level
سطح اشباع
Saybolt Furol Seconds
روشی برای اندازه گیری گرانروی
Saybolt Furol Viscosity
زمان مورد نیاز برحسب ثانیه برای جاری شدن یک محصول نفتی به حجم 60 میلیمتر از اریفیس یک ویسکومتر Saybolt Furol در دمای مشخص
Saybolt Universal Seconds
روشی برای اندازه گیری گرانروی
Saybolt Universal Viscosity
زمان مورد نیاز برحسب ثانیه برای جاری شدن یک محصول نفتی به حجم 60 میلیلیتر از اریفیس یک ویسکومتر Saybolt Universal در دمای مشخص.
Scale wax
واکسی که روغن آن تا حدی از آن جدا شده باشد.
Scavenger
پاک‌کننده، جاروکننده
Scavenging agent
ماده تمیزكننده
Scavenging
تمیز كردن
Scoring
اثری است که به صورت خراش طولانی و در جهت حرکت روی سطوح فلزی که روی یکدیگر می‌لغزند، ایجاد می‌شود. این اثر مرحله‌ی پیشرفته‌ی سایش به وسیلهی ذرات می‌باشد.
Scratching
خراشیدگی
Scrubber oil
روغن پاك كننده
Scuff resistance
مقاومت در برابر خراش
Scuffing Particles
ذرات فلزی بزرگ حاصل از سایش چسبندگی که به علت پارگی کامل لایهی روانکار حاصل میشوند.
Scuffing
یک ضایعهی موضعی که روی سطوح فلزی ‌‌که نسبت به یکدیگر می‌لغزند ایجاد می‌شود. این تغییر ابتدا به صورت تغییر رنگ روی سطوح مشخص میشود.
Seal Swell (Rubber Swell)
تورم لاستیک‌ها و واشرها یا کاسه‌نمدها به هنگام تماس آنها با مواد نفتی، روانکارهای سینتتیک و یا سیالات هیدرولیک. مواد کاسه‌نمدها به طور گسترده‌ای از نظر مقاومت‌شان به این سیالات متفاوت‌اند. برخی از کاسه‌نمدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مقدار متوسطی تورم،
Sealing Strength
توان آب‌بندی
Seizing
چسبیدگی دو سطح به یکدیگر به وسیلهی وجود ذرات ریز حاصل از سایش که به دو سطح جوش خورده اند.
Selectivity
گزینش‌پذیری
Semisolid
نیمه جامد
Servo-valve
شیر سروو، سوپاپ سروو
Sett grease
گریس سفت
Settler
ته‌نشین کننده
Severe Sliding
لغزش شدید
Shear Index (SI)
معیار درصد کاهش گرانروی روغن
Shear Rate
سرعت برشی
Shear Stability Index (SSI)
معیار نشان دهندی پایداری گرانروی روغن در برابر تأثیر نیروهای برشی است.
Shear Stress
تنش برشی
Side stream
جریان جانبی
Silt
ذرات آلودگی با ابعاد m 53 و كمتر
Single Grade Oil
روغن تک‌درجه
Slack Wax (S-Wax)
واکس خام، واکس روغنی، واکس خام حاوی روغن که از مرحلهی واکس‌زدایی توسط حلال حاصل میشود. محتویات واکس خام بسته به مقدار روغن تغییر میکند. واکس خام باید برای تولید واکس نهایی روغن‌زدایی شود.
Sleeve Bearing
یاتاقان روغنی
Sliding Friction
اصطكاك لغزشی
Slip coat
پوشش لغزشی
Sludge
یک نوع رسوب (لجن) که از روغن موتور و سوخت و آب تشکیل شده است.
Sludge-Forming-Tendency (SFT)
میزان تمایل به تشكیل لجن
Slump
نشست كردن
Smoke point
نقطه دود
Soda soap
صابون سدیم
Solid Content
مقدار مواد جامد
Solubility parameter
فاکتور حلالیت
Solubility
قابلیت انحلال
Soluble oil
روغن حل شونده
Soluble
حل شدنی
Solvency(Solvent power)
قدرت حلالیت
Solvent Extraction
استخراج توسط حلال، یکی از مراحل پالایش و تولید روغن پایه
Solvent neutral oil(SN)
روغن تولید شده به وسیله ی حلال
Solvent Neutral
حلال خنثی، روغن پایهی پارافینیک با کیفیت بالا که به وسیلهی استخراج توسط حلال پالایش شده است.
Solvent Process
یک فرآیند استخراج روغن توسط حلال
Solvent
حلال
Sour Crude
نفت خام گوگرددار
SOx
اکسیدهای گوگرد
Spalling
تخریب سطح به علت از دست‌دادن ذرات بر اثر سایش ناشی از چسبندگی
Spark Ignition Engine
موتورهای احتراق داخلی دارای سیستم ایجاد جرقه، موتورهای بنزینی
Specific Gravity
وزن مخصوص، نسبت وزن یک ححم مشخص از یک سیال به وزن همان حجم از آب
Specific Heat
گرمای ویژه، مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش یک درجه‌ای دمای واحد جرم یک ماده
Spindle oil
روغن دوک
Spindle test
ازمون اسپیندل
Squeeze-film Lubrication
روان كاری با لایه فشرده
Stability
پایداری
Stabilize
پایدارسازی
Static Friction
اصطکاک ساکن، نیرویی که برای آغاز حرکت از حالت سکون مورد نیاز است.
Static Seal
کاسه‌نمدی که بین دو سطحی که دارای هیچ حرکت نسبی نمیباشند قرار میگیرد.
Stationary Seal
کاسه‌نمدی که اعضای انعطاف‌پذیر آن به همراه شفت نمیچرخد.
Steam Cylinder oil
روغن سیلندر بخار
Stick-Slip Motion
حركت پی درپی به صورت گیركردن و رها شدن، حرکت همراه با لغزش و ایستایی، حرکت لغزشی-ارتعاشی
Stoddard Solvent
حلال استودارد، حلال‌های با حداقل نقطه‌ی اشتعال ºF 100 ، بوی کم، و دارای خواص مشخص شده در استاندارد ASTM FD 484
Stoke (ST)
واحد گرانروی سینماتیک
Straight Mineral Oil
روغن معدنی خام، روغن‌های تهیه شده از نفت که دارای مواد افزودنی نباشند.
Straight Oil
روغن معدنی که دارای مادهی افزودنی نباشد
Strainer
صافی
Stratification
لایه‌بندی، که معمولاً در سوخت‌های ترکیبی که دارای مشکلات سازگاری هستند رخ میدهد..
Stroke
ضربه
Styrene
مایع بیرنگ به فرمول C8H8 كه به عنوان مونومر برای پلیاستایرن و لاسیتك استایرن- بوتادین استفاده میشود.
Styrene-butadiene rubber(SBR)
لاستیك استایرن-بوتادین
Styrene-Butadine Rubber (SBR)
لاستیک‌های مصنوعی که دارای مقاومت خوب در برابر سایش و مقاومت کششی بالا و دارای کاربرد در لاستیک اتومبیل و روکش سیم میباشد.
Suction Filter
فیلتر مکشی، صافی مکشی، پالایهی آبکش‌دار
Sulfated Ash
خاکستر سولفاته، خاکستری که طبق آزمایش ASTM D874 به دست می آید.
Sulfonate
هیدروکربن‌هایی که در آنها یک اتم هیدروژن با گروه سولفونات‌ها جانشین میشود
Sulfur Content
مقدار گوگرد موجود
Sulfur
گوگرد
Sulfur،EP
گوگرد، یک مادهی موجود در محصولات نفتی، ترکیبات ویژه گوگرددار، معمولاً به منظور بهبود خاصیت یا خواص تحمل بار در یک روغن استفاده میشود. مقدار زیاد گوگرد در یک محصول نفتی نامطلوب بوده و سبب خوردگی و مشکلات زیست محیطی به هنگام سوختن آن میشود. بنا به دلایل
Sulfurized Sperm oil
روغن اسپرم سولفوره شده
Sulphurizal Oil
روغن سولفوره شده، روغنی که به آن گوگرد یا ترکیبات گوگردی اضافه شده باشد .
Super Charger
وسیله‌ای که دارای یک پمپ یا دمنده به منظور تأمین هوای ورودی بیشتر در موتورهای احتراق داخلی دیزلی در فشارهای بالاتر از فشار اتمسفر میباشد
Surface Fatigue Wear
سایش ناشی از خستگی سطوح، تشکیل ترک‌هایی بر رو یا زیر سطح که براثر بارگذاری تناوبی بر روی یک سطح ایجاد میشود
Surface Filtration
فیلتراسیون سطحی
Surface Tension
کشش سطحی
Surfactant
سورفاکتانت، مادهی فعال‌کنندهی سطحی که کشش بین سطحی یک سیال را کاهش میدهد، سورفاکتانت در روغن پایهی نفتی ممکن است که موجب افزایش جذب روغن در سطوح و دیگر مواد شود.
Susceptibility
تاثیر پذیری
Swarf
پلیسه، براده
Sweet Crude
نفت شیرین، نفت بیگوگرد (کم گوگرد)
Synergism
هم افزایی
Syngas
مخلوط هیدروژن و مونوکسید کربن که معمولاً توسط فرآیند گازسنتز حاصل میشود.
Synthetic Hydro Carbon
هیدروکربن سنتز شده
Synthetic Lubricant
روغن سینتتیک، روغن سنتزی، روغن مصنوعی
Synthetic oils
روغن سینتتیک، روغن سنتزی، روغن مصنوعی
Synthetic turbo oil
روغن توربین با پایه مواد سنتزی
Tackiness Agent
مواد افزودنی به روغن برای افزایش خواص چسبناکی روغن که موجب بهبود نگه‌داری و جلوگیری از چکه‌کردن (نشتی) میشود.
Tacky
روغن‌ها و گریس‌های با ظاهر چسبناک
TAG Classed Tester
دستگاه تعیین نقطهی اشتعال ‌مایعات نفتی که دارای گرانروی کمتر از 8 /5 سانتیاستوک در دمای°C 8 /37 (°F 100) و نقطعهی اشتعال زیر°C 93 هستند، (تحت شرایط ASTM D56)
TAG Open Cup
دستگاه تعیین نقطه اشتعال‌ هیدروکربن‌های مایعی (عمدتاً حلال‌ها) که دارای نقطهی کمترین دمایی که در آن دما، بخار مادهی موردنظر شروع به جرقه‌زدن نماید را نقطهی اشتعال گویند.اشتعال بین°C 8 /17- الی°C 168 میباشند. (تحت شرایط آزمایشASTM D130 ) روش کار بدی
TAG-Robinson Colorimeter
وسیلهی تعیین رنگ روانکارها
Temperature
دما
Tempering oil
روغن عملیات حرارتی
Temporary Viscosity Loss (TVL)
کاهش موقتی گرنروی
Terpolymer
پلیمر
Texture
بافت، اصطلاحاً برای تعاریف ظاهر و نوع نرمی و زبری گریس به انواع شکننده، کره‌ای، فیبری و یا ارتجاعی تقسیم‌بندی می‌شود.
Thermal Conductivity
رسانایی گرمایی
Thermal Cracking
کراکینگ حرارتی، کراکینگ گرمایی تجزیهی مولکول‌های هیدروکربن بزرگ و دارای نقطهی جوش بالا به مولکول‌های کوچک‌تر به وسیلهی گرما و فشار در پالایشگاه
Thermal Stability
پایداری گرمایی، توانایی یک سوخت یا روانکار در مقاومت در برابراکسیداسیون در دمای بالا
Thermal Value
ارزش گرمایی، ارزش حرارتی
Thin Film Lubrication
روانکاری لایه نازک
Thinner
حلال رقیق كننده
Thixotropy
تیکسوتراپی، دگرروانی، لرزه‌روانی، تمایل گریس یا مواد دیگر به نرم‌شدن یا جاری شدن به هنگام وجود عمل برشی. گریس معمولاً غلظت و استحکام خود را پس از توقف عمل باز مییابد، دگرروانی همچنین یک خاصیت مهم در سیالات حفاری (گل‌حفاری) میباشد که موجب قرار گرفتن اب
Three-Body Abrasion
فرآیند سایش به هنگامی که ذرات ریز در میان دو سطح لغزان فشرده میشوند
Threshold limit value
میزان تعیین شده مجاز(قابل قبول)
Thrust Bearing
یاتاقان بار محوری، یاتاقان کف‌گرد
Timken EP Test
آزمایش و معیار تعیین خواص فشارپذیری روانکارها با استفاده از ماشین تیمکن
Timken Ok Load
بیشترین باری که روغن مورد آزمایش بدون ایجاد آسیب در ماشین تیکمن تحمل می‌کند. (طبق آزمایش ASTM D2509 برای گریس‌ها و آزمایش ASTM D2782 برای روغن‌ها)
Torque fluid
سیال گشتاور
Tost Life
مدت زمان مورد نیاز برای اکسیداسیون یک روغن در آزمایش پایداری روغن توربین تا زمانیکه روغن به میزان معینی اسیدی شود.
Total Acid Number(TAN)
عدد اسیدی کل ، مقدار هیدرواکسید پتاسیم برحسب میلیگرم که برای خنثیسازی مواد اسیدی موجود دریک گرم از نمونه به‌کار میرود. (ASTM D664)
Total Base Number (TBN)
KOH معادل مقدار اسیدپرکلریک یا اسیدکلریک که برای خنثی کردن خاصیت قلیایی عدد بازی کل، مقدار میلی‌گرم یک گرم از نمونه روغن مورد نیاز است.
Toxic
سمی
Toxicity
سمیت
Tribology
تریبولوژی، علمی است که پدیده‌هایی که در اثر حرکت دو سطح روی یکدیگر و ماده بین آنها رخ میدهد را مورد بررسی قرار میدهد. در این علم دو نیروی عمود بر سطح و اصطکاک نقش اساسی دارند.
Turbidity
کدری سیالات، تیرگی
Turbine Oil
روغن توربین
Turbine
توربین
Turbulent Flow Sampler
نمونه‌گیر جریان متلاطم
Turbulent Flow
جریان متلاطم در سیال
Two stroke engine
موتور دو زمانه
Ubbehohde Viscosity
یک نوع ویسکومتر جهت تعیین دقیق گرانروی مایع یا سیال
Unleaded Gasoline
بنزین بدون سرب
Unsaturated Hydrocarbon
هیدروکربن اشباع نشده، هیدروکربن غیراشباع
Unsulfonated residue
باقیمانده سولفوره نشده
Unworked penetration
نفوذپذیری گریس كارنكرده
Upstream
بالا دستی
Used Lub-oil
روغن مستعمل
UV absorbance
جذب فرابنفش
Vacuum Separator
جداکننده‌ای که با به کارگیری فشارهای پایین‌تر از فشار اتمسفر، گازها و مایعات را براساس اختلاف فشار بخار آنها از یک سیال دیگر جدا میکند.
Vacuum Tower
برج خلاء، ستون خلاء
Vacuum
خلاء
Valve
سوپاپ، شیرتنظیم، دریچه
Vapor lock
خفگی، بخارگرفتگی
Vapor Pressure
فشار بخار، فشار تبخیر
Vapor Pressure-Raid
مقدار فشار بخار در بالای یک نمونه بنزین یا دیگر سوخت‌های فرار موجود در یک ظرف استاندارد در دمای °C 8 /37 یا °F 100 که به منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر سوخت در یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
Vapor
بخار
Varnish
جلا، ورنی، جلاکاری، رنگ روغن، روغن
Vis-Breaking
فرایند شکست حرارتی مولکول‌های سنگین به وسیله‌ی کراکینگ در دمای نسبتاً کم به منظور کاهش گرانروی محصول بدون ایجاد واکنش شیمیایی در آن
Viscometer (Viscosimeter)
ویسکومتر
Viscosity Grade
درجه‌ی گرانروی
Viscosity Index (VI)
شاخص گرانروی، اندیس گرانروی
Viscosity Index Improver
ماده‌ی افزودنی بهبوددهندهی شاخص گرانروی
Viscosity Modifier
مواد افزودنی به روانکارها که معمولاً پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا بوده و گرانروی روغن را بهبود می بخشند.
Viscosity Temprature Relationship
وابستگی گرانروی- دما
Viscosity
گرانروی
Viscous
گرانرو، ویسکوز
Volatile
بخارشونده، فرار
Volatility
فراریت، بخارشوندگی، فرار بودن
Volumetric efficiency
حجم مؤثر مقدار هوای داخل سیلندر
Wash oil
روغن مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی
Water- Glycol Fluid
سیالی که اجزای تشکیل‌دهندهی عمدهی آن، آب و یک یا چند گلیکول یا پلیگلیکول هستند.
Wax(petroleum)
موم های نفتی
Wax
واکس
Waxy Distillate
مادهی مومی، باقیماندهی حاصل از تقطیر در خلاء که برای انجام فرآیندهای بعدی به دیگر واحدها فرستاده میشود.
Waxy Raffinate
رافینیت‌ حاوی واکس، محصولات حاصل از واحد استخراج توسط حلال فورفورال که واکس‌زدایی میشوند.
Way Lubricant
روانکار سطوح راهنمای قطعات متحرک ماشین، یک روانکار خوب برای این منظور باید به گونه‌ای طراحی شود که از حرکت‌های لغزشی (ایستائی – حرکتی) به هنگام حرکت آرام قطعات جلوگیری کرده و خواص اصطکاکی ویژه‌ای داشته باشد.
Way
مسیر، شیار، سطوح طولی که حرکت‌های دوطرفه قطعات ماشین‌ها را کنترل میکند.
Wear Debris
ذراتی که براثر فرآیند خوردگی و سایش از سطوح ماشین حاصل میشوند.
Wear Inhibitor
مادهی افزودنی که سطوح دستگاه را در صورت پارگی فیلم هیدرودینامیک در برابر سایش حفاظت میکند.
Wear
سایش، خراشیدگی
Weld Point
نقطه‌ی جوش خوردن، کمترین بار مورد نیاز برحسب کیلوگرم که موجب ایجاد جوش‌خوردگی چهار ساچمه گردان به یکدیگر میشود.
White Oil
روغن پایهی معدنی بدون رنگ، بیمزه و بیبو که به وسیلهی فرآیند‌های هیدروژن خالص شده تا مقدار آروماتیک‌ها در آن کاهش یابد، این روغن با کیفیت بسیار خوبی پالایش شده و دارای پایداری شیمیایی بالایی میباشد. روغن سفید، روغن دارویی
White Products
محصولات سبک حاصل از تقطیر نفت خام سبک یا سنگین مانند بنزین نفتا، گازوییل و...
Wicking
جذب عمودی یک سیال به درون یک مادهی متخلخل با استفاده از نیروهای مویینگی
Worked Penetration
نفوذپذیری کارکرده ی گریس
Xylene
زایلن
Yield
بازده
Zinc dialkyl dithio phosphate
ماده‌ی افزودنی به روغن که دارای خاصیت خوبی از نظر حفاظت قطعات در برابر سایش می‌باشد.