مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Face Seal
کاسه‌نمدی که از ترشح و نشتی سیالات از اطراف محور‌های دوار جلوگیری میکند.
Fahrenheit
درجه فارنهایت.واحد سنجش دما
Falex test
ازمون فالكس، روش تعیین مشخصهی تأثیر فشار زیاد یا مشخصهی ضد اصطکاک روغن‌ها وگریس‌ها
Fat
روغن گیاهی یا حیوانی که به منظور ایجاد یک مادهی صابونی با یک قلیا ترکیب میشود.
Fatigue Chunks
ذراتی با ضخامت بیش از 50 میکرون که سبب ایجاد سایش شدید در دندانه‌های چرخ‌دنده میشوند.
Fatigue Life
عمر خستگی، تعداد سیکل تئوری که یک یاتاقان قبل از ایجاد هر نوع خرابی تحت یک بار و سرعت مشخص تکرار میکند.
Fatty Acid
اسید چرب
Fatty oil
روغن چرب، روغن‌های طبیعی یا مصنوعی ویژه‌ای که خاصیت مرطوب‌کنندگی خاصی دارند.
Feed Stock
مادهی خوراک یک فرایند
Fiber Grease
گریس با ساختار الیافی یا رشته‌ای، عموماً گریس‌های پایه سدیمی از این نوع میباشند.
Fiber lubricant
نوعی روانکار که معمولاً دارای مواد امولسیون‌کننده بوده و در فرایند تولید پارچه از الیاف پشمی یا مصنوعی به کار میرود و پس از پایان عملیات تولید به راحتی با شستن از پارچه‌ها پاک میشوند.
Fiber
فیبر(الیاف)
Filler
پرکننده‌ها، موادی مانند میکا، تالک و پودرهای مختلف میباشند که برای حصول به کاربردهای ویژه، به برخی گریس‌ها افزوده شوند.
Film Strength
قابلیت مقاومت فیلم روانکار در برابر از هم گیسختگی در اثر بار، سرعت و دمای بالا را گویند
Filter Cloth
پارچهی فیلتر
Filter Efficiency
کارایی فیلتر
Filter Element
یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرآیند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد
Filter Media, Depth
مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را در یک مسیرطولانی از مایع جدا میکند
Filter Media, Surface
مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را بر روی سطح منفذدار نگه میدارد
Filter medium
مادهی خللل و فرج‌دار درون فیلتر که فرآیند عملی فیلتراسیون را انجام میدهد.
Filter
فیلتر
Filtration (Beta) Ratio
نسبت تعداد ذرات بزرگتر از یک اندازهی مشخص در سیال قبل از عبور از فیلتر به تعداد ذرات بزرگ‌تر از همان اندازهی معین در سیال عبور کرده از فیلتر در شرایط مشخص آزمایشگاهی
Filtration
فیلتراسیون
Final boiling point(FBP)
بالاترین دمایی كه در ضمن انجام عملیات تقطیر ثبت می شود
Fire point
نقطه آتش گیری، حداقل دمایی است که در آن دما بخار‌های حاصل از محصولات نفتی به حدی است که در مجاورت آتش محترق شده و احتراق آنها تا مدت 5 ثانیه ادامه مییابد. (روش آزمایشASTM D-92)
Fire Resistant Fluid
سیال ضد آتش‌، سیال مورد استفاده در سیستم‌های هیدرولیک در دمای بالا
Fixed Displacement Pump
پمپی که در آن جابجایی به ازاء هر سیکل تغییر نمیکند.
Flame propagation
انتقال و توسعه آتش :
Flash Point
نقطه اشتعال، پایین‌ترین درجه حرارتی که در آن روغن یا هر سیال دیگری به اندازه کافی تبخیر شده و با نزدیک شدن شعلهی آتش به آن در یک لحظه مشتعل شده و سپس خاموش میگردد. این مشخصه فیزیکی معیاری برای تعیین قابلیت اشتعال روغن میباشد . (طبق استاندارد ASTM D-92)
Floc point
نقطه توده شدن، بالاترین دمایی که در آن مواد مومی موجود در روغن به حالت جامد درآمده و ظاهر روغن را کدر میکنند.
Flow Meter
دبی سنج
Flow Rate
دبی عبور سیال، مقدار جرم یا حجم یا وزن سیال عبوری از یک منفذ در یک ثانیه
Fluid Friction
اصطکاک درون سیال به علت گرانروی
Fluid Opacity
تیرگی سیال، عدم شفافیت در سیال
Fluid power
قدرت هیدرولیكی سیال
Fluid
سیال
Flushing
فلاشینگ، شره‌شویی ، سرباره‌گیری، شستشو با استفاده از جریان سریع سیال
Foam Inhibitor
مواد افزودنی که به مقدار بسیار بسیار کم به روانکار اضافه شده و از تشکیل کف براثر وجود هوا جلوگیری میکند و فرآیند نابودی کف‌های تولید شده را تسریع میبخشد.
Foaming
کف کردن، ایجاد مخلوط ‌هوا و محصولات نفتی که باعث کاهش تأثیرمحصول وکارایی روغن و هواکشیدن پمپ‌های روغن و غیره می شود، کف کردن را میتوان با مواد افزودنی ضدکف از میان برد ویژگیهای کف‌زدایی یک روغن توسط وزش هوا از میان یک نمونه روغن در دمای مشخص و اندازه‌گی
Food additive
مواد افزودنی صنایع غذایی
Foots Oil
روغن به دست آمده در فرایند تهیه واکس
Force Feed Lubrication
سیستم روانکاری که در آن روانکار تحت فشار به سطح یاتاقان فرستاده میشود.
Formulation
ترکیب روغن، فرمولاسیون روغن
Four ball test
آزمون چهار ساچمه
Four ball testers
ماشین چهار ساچمه که شامل دو نوع روش آزمایش فشارپذیری سایش بوده و به منظور تعیین خواص روانکارها مانند خواص ضدسایش، ویژگیهای اصطکاکی و یا توانایی تحمل بار استفاده میشود.
Four-square-gear oil tester
دستگاهی برای انداه گیری قابلیت تحمل بارِ یك روغن روانساز
Fractionation
فرآیند تفکیک و تجزیه روغن به اجزاء و ترکیبات آن
Free water
ذرات آب موجود در یک سیال که بسته به وزن مخصوص سیال در کف و یا روی سیال قرار میگیرند.
Freezing point
نقطهی انجماد، دمایی که در اثر سرد کردن هیدروکربن‌ها، کریستال‌ها تشکیل میشوند.
Fretting Corrosion
خوردگی فرسایشی، خوردگی که به علت حرکت‌های کوتاه و نسبی دو قطعهی فلزی در تماس با یکدیگر رخ میدهد.
Fretting
فرآیند سایش میان دو سطح که به علت حرکت نسبی نوسانی دو سطح با دامنهی کوتاه رخ میدهد.
Friction
اصطكاك
Fuel Economy Oil
روغن‌هایی که باعث کم‌کردن مصرف سوخت میشوند، این روغن‌ها به دلیل دارا بودن اصطکاک داخلی کم، سبب کاهش مصرف سوخت میشوند.
Fuel Injection
تزریق سوخت به صورت تحت فشار از طریق یک نازل کوچک به سیستم مکش سیلندر در موتور
Fuel Oils, heating oil
مازوت، نفت کوره، سوخت کوره، نفت سیاه، روغن حرارتی
Fuel pump
پمپ سوخت
Full Flow Filteration
یک سیستم فیلتراسیون که تمام جریان سیال سیستم از یک فیلتر عبور میکند
Full- Fluid-Film Lubrication
روانکاری هیدرودینامیک
Furfural Extraction
روش استخراج توسط حلال فورفورال به منظور کاهش مقدار آروماتیک‌ها و در نتیجه افزایش پایداری در برابر اکسیداسیون
Furfural
یکی از حلال‌های مورد استفاده در روش استخراج توسط حلال به فرمول C5H4O2
FZG Four Square Gear Oil Test
آزمایش FZG که در آن دو دنده در آرایش four square قرار گرفته و به وسیلهی یک موتور الکتریکی می چرخند. سیستم دنده مورد نظر در یک روانکار، شروع به کار می کند و بار آن آنقدر آفزایش می یابد تا خرابی در دنده رخ دهد. خرابی لحظه ای است که وزن سیستم دنده ها به میز
FZG Test
یک آزمایش آلمانی برای تعیین خواص فشارپذیری در روغن‌های ‌دنده
FZG-Load Stage
آخرین مرحله بار قابل تحمل توسط یک روغن تحت شرایط عملیاتی آزمایش FZGمی باشد.