مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Galling
نوعی سایش که براثر از بین رفتن سطح دنده و یا یاتاقان رخ میدهد
Gas absorber oil
روغن مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی
Gas blanket
پوشش با استفاده از گاز
Gas chromatography
روشی که یکی از کاربردهای آن شناسایی نوع و مقدار هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و برش‌های سبک حاصل از تقطیر است
Gas engine lubricant
روانكار موتورهای گازی
Gas engine
یک موتور احتراق داخلی که به وسیلهی گاز طبیعی کار میکند، موتور گازسوز
Gas Liquefaction
فرآیند خنک‌کردن گاز طبیعی تا دمای ° 162- که منجر به کاهش 600 برابری حجم آن شده و در پی آن گاز، مایع گشته و به راحتی قابل حمل است
Gas Processing
جدایی گاز و نفت و حذف ناخالصیها و مایعات گازی از گاز طبیعی
Gaseous Fuels
گازهای هیدروکربنی که به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی استفاده میشوند مانند متان، اتان، پروپان و بوتان
Gasification
تولید سوخت گازی شکل از سوخت مایع و یا جامد
Gasohol
ترکیب اتانول خشک با بنزین بدون سرب
Gasoil
گازوئیل، سوخت دیزل
Gasoline
بنزین
Gear Oil
روغن دنده
Gear
دنده
Gearbox
جعبه دنده، گیربکس
Gel
ژل
General purpose oil
روغن های روانساز برای مصارف عمومی بدون نیاز به خصوصیات ویژه
Generated Contaminant
آلودگیهای تولید‌شده در روغن
Graphite
گرافیت
Gravimetric Analysis
روشی که در آن وزن آلودگیهای خشک شده را در واحد حجم سیال بدست میآورند و این عدد نمایانگر مقدار آلودگی برحسب میلیگرم در واحد حجم سیال برحسب لیتر است.
Gravity
چگالی؛ نسبت وزن به واحد حجم، سنگینی، گرانی
Grease
گریس،گریس‌ها محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند که از متفرق‌شدن یک عامل سفت‌کننده در یک مایع روان‌کننده حاصل میشوند و معمولاً شامل مواد اضافی دیگری که خواص ویژه‌ای به گریس‌ها میبخشند، میباشد. مادهی سفت‌کننده نقش حامل روغن را برعهده دارد و روغن را در انج
Gum in gasoline
صمغ در بنزین