مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Lacquer
لاک، رسوبات حاصل از اکسیداسیون و پلیمریزاسیون سوخت یا روغن که در معرض دمای بالا قرار گرفته باشند.
Laminar Fluid
جریان لایه‌ای در سیال
Laminar Particles
ذرات تولید شده در اجزای غلتان یاتاقان‌ها که توسط تماس غلتشی به سمت بیرون پهن میشوند.
Laminating Strength
قدرت چسبندگی لایه ها به یكدیگر
Lard oil
روغن چربی خوک، روغن متمایل به رنگ زرد با طعم ملایم و شیرین که در-2°C ذوب می‌شود و در دی‌سولفیدکربن، ‌اتر، بنزین وکلروفرم حل می‌شود.
Latent heat
گرمای نهان
LC50
مقدار غلظت یک گاز در هوا بر حسبppm که تحت تأثیر آن حدود 50% حیوانات آزمایشگاهی می‌میرند.
LD50
مقدار غلظت یک مادهی سمی بر حسب میلی‌گرم در کیلوگرم وزن حیوان که در اثر خوراندن یا مالیدن آن بر پوست حیوانات حدود 50% آنان خواهند مرد
Lead Alkyl
آلكیل سرب، هر یک از ترکیبات سرب، که به منظور بهبود عدد اکتان در بنزین استفاده میشود، بهترین نوع این ترکیبات عبارتند از: تترا اتیل سرب (TEL) با فرمول Pb(C2H5)4 و تترا متیل سرب (TML) با فرمول Pb(CH3)4، در حال حاضر استفاده از این ماده رایج نیست.
Lead Naphthenate
نفتنات سرب
Lead Scavenger
ترکیباتی که دارای خاصیت ضد ضربه میباشند و با رادیکال‌های سرب واکنش‌داده و ترکیبات سربی فرار تشکیل میدهند و از موتور خارج می شوند.
Lean and Rich Octane Number
عدد اکتان کم و زیاد، معیاری در مورد خواص ضد ضربه در سوخت‌های رقیق و غلیظ هوانوردی، به عنوان مثال، عدد اکتان 87/80 نشان‌دهنده‌ی کارایی سوخت رقیق مانند سوخت با عدد اکتان 80 و کارایی سوخت غلیظ مانند سوخت با عدد اکتان 87 می‌باشد.
Light Ends
هیدروکربن‌های دارای نقطهی جوش پایین موجود در بنزین که حداکثر 4 اتم کربن دارند.
Lime soap
صابون كلسیم(اهك)
Liquid Petroleum Gas (LPG)
گاز مایع
Lithium Grease
گریس لیتیم
Load Carrying Capacity
ظرفیت تحمل بار، خاصیت یک روغن در تشکیل یک لایه بر روی سطح، که در مقابل گسیختگی و از بین رفتن لایه در برابر شرایط بارهای زیاد مقاومت میکند و به صورت ماکزیمم باری که سیستم روانکاری بدون ایجاد خرابی یا سایش تحمل میکند، بیان میشود.
Load Wear Index (LWI)
شاخص سایش بار، مقدار توانایی نسبی یک روانکار در ممانعت از ایجاد سایش تحت بار مورد نظر که عمدتاً توسط روش چهار ساچمه تعیین میشود و به عنوان بار هرتز نیز معروف است.
Long Residue
محصولات تقطیر نشدهی حاصل از تقطیر نفت
Lovibond tintometer
دستگاه رنگ سنج لاویبوند
Luboil
روغن
Lubricant
روانکار، روغن
Lubrication
روانکاری، روغنکاری
Lubricator
وسیله‌ای که مقدارهای کنترل شده و اندازه‌گیری شدهی روانکارها را به سیستم‌های نیوماتیکی اضافه میکند.
Lubricity
روانکاری، روان‌کنندگی، توانایی یک گریس یا روغن در روان‌کردن سطوح