مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Machinability rating
دسته بندی قابلیت ماشین كاری فلزات
Magnetic Filter
فیلتر مغناطیسی ، فیلتری که با استفاده از ایجاد یک میدان مغناطیسی ذرات مغناطیسی را جذب و در خود نگه‌میدارد.
Magnetic Plug
وسیله‌ای که به منظور جذب ذرات آهنی حاصل از سایش در مسیر روانکارها قرار میگیرد.
Magnetic Seal
کاسه‌نمد مغناطیسی، کاسه نمدی که از نیروی مغناطیسی برای آب‌بندی در آن استفاده میشود.
Manifold
مانیفولد،چندراهه، یک مجموعهی فیلتر که دارای چند ورودی و اجزای کامل مربوط به هم میباشد و بیش از یک مدار سیال کارایی دارد.
Mass spectrometer
طیف سنجی جرمی
Material Safety Data Sheet (MSDS)
نشریهی شامل اطلاعات ایمنی و سلامت محصولات شیمیایی
Mean Herte Load (Load Wear Index)
مقدار توانایی نسبی یک روانکار در ممانعت از ایجاد سایش تحت بار مورد نظر که عمدتاً توسط روش چهار ساچمه تعیین میشود.
Mechanical lubricators
دستگاه های مكانیكی برای روانكاری
Medicinal Oil
روغن دارویی، روغن طبی
Medium
ماده خلل و فرج‌دار که عمل اصلی فیلترسیون را در فیلتر انجام میدهد.
Melting point
نقطه ذوب
Mercaptan
مركاپتان، ترکیبات بسیار بدبوی سولفوردار که در نفت خام وجود دارند.
Metal Deactivator
ترکیباتی جهت کنترل خاصیت کاتالیستی سطوح فلزی در واکنش‌های متقابل این سطوح با فرآورده‌های نفتی
Metal Oxides
ذرات آهنی اکسید شده
Metal wetting
مرطوب كنندگی فلزات
Metal Working Fluid
سیالات مورد استفاده در فلزکاری
Metal Working Lubricants
روغن‌های فلزکاری، هر نوع روانکار (معمولاً پایه نفتی) که برش و شکل‌دهی فلزات را آسان کند.
Mid-boiling point
نقطه جوش میانی
Middle Distillate
ترکیبات میان تقطیر که در دمای 250°C الی 370°C به جوش می آیند.
MIL
علامت اختصاری برای بیان مشخصات سطوح کارایی ارتش آمریکا میباشد.
Mineral Oil
روغن معدنی، روغنی که از نفت خام به دست میآید
Mineral seal oil
برش نفتی حاصل از تقطیر که به خوبی پالایش شده و دارای نقطهی جوش بالاتری نسبت به نفت سفید میباشد.
Miscible
امتزاج‌پذیری، قابلیت حل شدن دو حلال در یكدیگر(بطور متقابل)
Mist lubrication
روغنکاری پاششی
Mixed-base-soap
صابون پایه مخلوط
Mobile meter
دستگاه سنجش حركت، دستگاهی که غلظت نسبی یا مقاومت جاری شدن گریس‌ها را اندازه‌گیری میکند.
Mogas
بنزین
Mold (Release)Lubricant
یک ترکیب عمدتاً پایهی نفتی که برای پوشش‌دهی قالب محصولات شیشه‌ای و سرامیکی استفاده میشود.
Mold lubricant (release agent)
روانكاری قالب
Moly
علامت اختصاری به منظور نمایش ترکیب شیمیایی دیسولفید مولیبدن
Molybdenum Disulfide
ترکیب شیمیایی مولیبدن و سولفور که به دلیل ساختار مولکولی خود، خواص بسیار خوبی به عنوان روانکار جامد از خود نشان میدهد.
Monomer
مونومر، تکپار
Mooney unit
واحد مونی، واحدی برای تعیین مقدار حالت پلاستیکی لاستیک خام
Mooney viscosity
مقاومت مواد لاستیكی در برابر تغییر حالت
Motor Octane Number
عدد اکتان، عددی است که نمایان‌گر خواص ضد ضربه‌ای مخلوط سوخت خودرو تحت شرایط استاندارد آزمایشی میباشد.
Multi Grade Oil
روغن‌های چند درجه‌ای، که آنها را با دو عدد نمایش میدهند که در درجه سمت چپ نماد w معیاری از گرانروی روغن در دماهای پایین و درجهی سمت راست نشان‌دهنده گرانروی در دمای بالا (حدوداً°C 100) میباشد.
Multipass or Recirculation Test
آزمایش کارایی فیلتر، در این آزمایش، سیال آلوده از فیلتر عبور داده شده و در مدت زمان آزمایش، آلودگی به سیال اضافه میشود. سپس نسبت بتا را برای فیلتر محاسبه میکنند.