مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Naphta
نفتا، یکی از محصولات تقطیر که از نفت سفید سبک‌تر است و به عنوان خوراک ورودی به منظور تولید بنزین موتور و خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده میشود.
Naphthene
هیدروکربن‌های حلقه‌ای دارای کربن‌های اشباع شده که دارای فرمول کلی CnH2n میباشند و به آنها سیکلو پارافین یا سیکلو آلکان نیز گفته میشود.
Naphthenic Crudes
دسته‌ای از نفت خام که عمدتاً دارای ترکیبات نفتنیک میباشد.
Naphthenic
نفتنیك
Narrow-cut
محدوه باریكی از برش نفتی
National Lubrication Grease Institute (NLGI)
انیستیتوی ملی گریس‌های روانکار
Natural Gas Liquids
مایعات استخراج شده همراه گاز طبیعی
Natural gas
گاز طبیعی
Natural gasoline
بنزین طبیعی
Natural rubber
لاستیك طبیعی
Naturally aspirated
سیستم مكش طبیعی موتور خودرو
Needle bearing
یاتاقان سوزنی
Neoprene Rubber (CR)
لاستیک مصنوعی، پلیمر کلروپرن که دارای مقاومت فوق‌العاده در برابر روغن، آب و هوا، ترکیبات شیمیایی و احتراق‌پذیری میباشد و عمدتاً به عنوان عایق در کابل‌های برق و لوله‌های صنعتی و همچنین به عنوان چسب، تخت کفش و غیره کاربرد دارد.
Neutral Oil
روغن خنثی
Neutralization Number
عددخنثیسازی
Newtonian Fluid
سیال نیوتنی، سیالی که در دمای مشخص دارای گرانروی ثابتی است و گرانروی آن در دمای ثابت با سرعت برشی تغییر نمیکند.
Nitration
نیتراسیون، واکنش روغن با اکسیدهای نیتروژن، محصولات نیتراسیون به هنگام فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی تشکیل میشوند. بیشتر محصولات نیتراسیون به هنگام وجود مقدار زیاد اکسیژن تشکیل میشوند و دارای قدرت اسیدی کم بوده و رسوباتی را در بدنهی موتور تشکی
Nitrogen blanket
ایجاد پوشش با استفاده از لایه گازی نیتروژن
Nitrogen Oxides (NOx)
اکسیدهای نیتروژن، که بر اثر احتراق سوخت در مجاورت هوا و در دمای بالا تشکیل میشود.
Nitrogenated oil
روغن‌های نیتروژنه شده
NLGI Automotive Grades Classifications
درجه بندی کیفیت گریس‌های اتومبیل که توسطSAE و ASTEM و NLGI انجام شده است. گروههای مختلفی در دو طبقه‌بندی وجود دارند، روانکارهای شاسی و روانکارهای یاتاقان چرخ‌ها. کیفیت و درجهی کارایی در هر گروه توسط آزمایش‌های ASTM معین میشود.
NLGI Consistency Grades
سیستم پیشنهاد شده از طرف انستیتوی ملی گریس‌های روانکار به منظور درجه‌بندی غلظت و استحکام گریس‌ها
Noack Volatility
یک آزمایش استاندارد به منظور تعیین میزان تبخیر روغن موتور
Non Woven Medium
فیلتری که صافی آن با استفاده از درهم رفتن و بافته شدن فیبرها ایجاد نمیشود، فیلتر غیربافته شده
Non-Condensables
مجموعهی گازهایی که قابل مایع شدن نباشند، مانند متان، اتان، پروپان و غیره
Non-Newtonian Fluid
سیالات غیرنیوتونی، سیالاتی که در آنها تنش برشی با سرعت برشی متناسب نیست.
Nonsoap grease
گریس غیر صابونی
Normal benzene
بنزین طبیعی
Normal Paraffin
نرمال پارافین، یک هیدروکربن راست زنجیر که هیچ اتم کربنی در آن با بیش از دو اتم کربن در تماس نیست، مادهی تشکیل دهندهی اصلی واکس‌های سبک
Nylon
نایلون، مولکول‌های پلیآمیدی که در یک زنجیره تکرار میشوند.