مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


R&O-Rust&Oxidation Inhibited
روغن‌های دارای مواد افزودنی ضد‌زنگ و ضداکسیداسیون
Raffinate
رافینیت، قسمتی از روغن که در مرحلهی استخراج توسط حلال به صورت غیر محلول باقی میماند و در حلال، حل نمیشود.
Rapeseed oil
روغن تخم كلم، روغن کلزا، نوعی روغن چرب که در تولید روغن‌ محیط‌های دارای آب از آن استفاده می‌شود. این روغن بیشتر در صنایع دریایی استفاده می‌شود.
Rate of Shear
سرعت برشی، آهنگ تغییرات سرعت نسبت به تغییر ارتفاع لایه‌های سیال ‎
Rated Pressure
فشاری که از طرف سازندهی سیستم برای آن سیستم توصیه شده است.
Reclaiming
فرآیند بازیابی روغن‌های استفاده شده و کارکرده به شرایط اولیه آنها توسط فیلتراسیون، جذب توسط خاک و یا عمل‌آوری شیمیایی، این روش نباید با روش تصفیهی مجدد روغن که در آن از تقطیر در خلاء و فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود، اشتباه گرفته شود.
Redistillation
تقطیر مجدد، که معمولاً در پایین دست واحد هیدروتریتینگ قرار داشته و موجب بهبودی گرانروی، نقطهی اشتعال‌ و فراریت محصول میشود.
Reducer
کاهنده
Redwood Viscosity
روش تعیین گرانروی محصولات نفتی، که عمدتاً در اروپا استفاده میشود.'زمان مورد نیاز برای جاری شدن یک روغن به حجم 50 میلیلیتر در یک ویسکومتر استاندارد Redwood در دمای مشخص، استاندارد گرانروی انگلیسی
Refinery
پالایشگاه
Refining
پالایش، مجموعه فرآیندهای تبدیل نفت خام و اجزای تشکیل‌دهندهی آن به محصولات نفتی
Reforming
فرآیند پالایش کاتالیستی که در این فرآیند، مولکول‌های هیدروکربن نفتا به منظور بهبود عدد اکتان، بازآرایی میشوند و مادهی حاصل در ترکیب بنزین با عدد اکتان بالا استفاده میشود.
Refraction
تغییر در جهت و یا سرعت نور به هنگام عبور نور از یک محیط به محیط دیگر، شکست نور
Refractive Index
ضریب شکست، شاخص شکست، نشان‌دهندهی چگالی نوری (شدت نوری) یک ماده که عمدتاً به عنوان نشان‌دهندهی کیفیت در روغن‌های پایه از آن استفاده میشود.
Refrigerator oil
روغن سیکل تبرید،روغن سیستم خنك كننده
Re-Refining
تصفیه مجدد، تصفیه دوم
Research Octane Number (RON)
عدد اکتان تحقیقاتی، که در شرایط نسبتاً راحت‌تر از شرایط موتوری به دست میآید.
Reservoir
مخزن
Residue
ترکیبات سنگین و غیر فرار نفت خام که به هنگام عمل تقطیر از قسمت پایین ستون تقطیر خارج میشوند.
Resin
رزین، مواد جامد یا نیمه جامد و به رنگ زرد روشن یا قهوه‌ای تیره که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده‌اند.
Return Line Filtration
فیلتراسیون سیال در خط لولهی بازگشت از وسیلهی کار به سمت مخزن
Return Line
خط لوله بازگشت سیال از قطعه به سمت مخزن
Revamping
فرآیند به روزنمودن یک واحد به منظور بهبود کیفیت یا بازگرداندن آن به حالت اولیه
Reynolds Number
عدد رینولدز، نسبت بدون بعد نیروهای دینامیکی جریان به تنش برشی حاصل از گرانروی جریان، معمولاً در عدد رینولدز 2000 الی 4000، جریان از لایه‌ای به آشفته تغییر حالت میدهد.
Rheology
مطالعه جریان بر اثر وجود تنش، کشش، زمان و دما
Ring Lubrication
سیستم روانکاری که در آن روغن یا روانکار به وسیلهی یک حلقهی روغنی،‌ یاتاقان را روغن‌کاری میکند.
Ring oiler
حلقه روغن کاری
Ring Sticking
گیرکردن رینگ در شیار پیستون به علت وجود رسوبات زیاد در شیار پیستون ، چسبندگی رینگ
Road Octane Number
عدد اکتان جاده‌ای، که در شرایط سخت‌تری نسبت به عدد اکتان تحقیقاتی به دست میآید و مقدار آن از عدد اکتان تحقیقاتی کمتر است.
Roll oil
روغن نورد
Roller Bearing
یاتاقان غلتشی
Rolling Oil
روغن نوردکاری
Rotary Seal
یک کاسه نمد مکانیکی که با شفت دوران کرده و همراه با یک رینگ ساکن در مجاور آن استفاده میشود.
Rubber oil classification(ASTM)
دسته بندی روغن های فرایند لاستیك به روش ASTM
Rust Inhibiter
نوعی از مواد بازدارنده‌که سطح روانکاری شده را در برابر زنگ زدگی محافظت می کند.
Rust Prevention Test (Turbine Oil)
آزمایش تعیین توانایی یک روغن در جلوگیری از زنگ‌زدگی قطعات آهنی در اثر وجود آب در روغن‌های توربین
Rust
زنگ، زنگ آهن، زنگ‌زدگی، زنگ‌خوردگی، ترکیب شیمیایی اکسیژن با قطعات و آلیاژهای آهنی موتور که به وسیلهی حلال‌های آلی از بین نمیرود.
Ryder gear test
ازمون دنده ای رایدر، روشی برای اندازه‌گیری قابلیت حمل بار در مورد روغن‌های توربو و موتورهای هواپیما، از نظر کارایی دنده‌های کاهنده‌ی جانبی و امثال آن