مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Wash oil
روغن مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی
Water- Glycol Fluid
سیالی که اجزای تشکیل‌دهندهی عمدهی آن، آب و یک یا چند گلیکول یا پلیگلیکول هستند.
Wax(petroleum)
موم های نفتی
Wax
واکس
Waxy Distillate
مادهی مومی، باقیماندهی حاصل از تقطیر در خلاء که برای انجام فرآیندهای بعدی به دیگر واحدها فرستاده میشود.
Waxy Raffinate
رافینیت‌ حاوی واکس، محصولات حاصل از واحد استخراج توسط حلال فورفورال که واکس‌زدایی میشوند.
Way Lubricant
روانکار سطوح راهنمای قطعات متحرک ماشین، یک روانکار خوب برای این منظور باید به گونه‌ای طراحی شود که از حرکت‌های لغزشی (ایستائی – حرکتی) به هنگام حرکت آرام قطعات جلوگیری کرده و خواص اصطکاکی ویژه‌ای داشته باشد.
Way
مسیر، شیار، سطوح طولی که حرکت‌های دوطرفه قطعات ماشین‌ها را کنترل میکند.
Wear Debris
ذراتی که براثر فرآیند خوردگی و سایش از سطوح ماشین حاصل میشوند.
Wear Inhibitor
مادهی افزودنی که سطوح دستگاه را در صورت پارگی فیلم هیدرودینامیک در برابر سایش حفاظت میکند.
Wear
سایش، خراشیدگی
Weld Point
نقطه‌ی جوش خوردن، کمترین بار مورد نیاز برحسب کیلوگرم که موجب ایجاد جوش‌خوردگی چهار ساچمه گردان به یکدیگر میشود.
White Oil
روغن پایهی معدنی بدون رنگ، بیمزه و بیبو که به وسیلهی فرآیند‌های هیدروژن خالص شده تا مقدار آروماتیک‌ها در آن کاهش یابد، این روغن با کیفیت بسیار خوبی پالایش شده و دارای پایداری شیمیایی بالایی میباشد. روغن سفید، روغن دارویی
White Products
محصولات سبک حاصل از تقطیر نفت خام سبک یا سنگین مانند بنزین نفتا، گازوییل و...
Wicking
جذب عمودی یک سیال به درون یک مادهی متخلخل با استفاده از نیروهای مویینگی
Worked Penetration
نفوذپذیری کارکرده ی گریس