مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
واژه نامه تخصصی روغن
صفحه نخست / واژه نامه
واژه نامه تخصصی روغن

ALL| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Zinc dialkyl dithio phosphate
ماده‌ی افزودنی به روغن که دارای خاصیت خوبی از نظر حفاظت قطعات در برابر سایش می‌باشد.