مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
ترکیب سیالات هیدرولیک
واژه نامه تخصصی روغن

اولین سیال هیدرولیک که قدمت آن به زمان مصر باستان برمیگردد آب بوده است. با شروع سال 1920 میلادی و نیاز به سیال هیدرولیک با قابلیت کاربرد در دمای بالاتر از نقطه جوش آب و همچنین با قابلیت روانکاری ذاتی باعث شد استفاده از روغنهای معدنی به جای آب مورد توجه قرار گیرد. و امروزه بیشتر سیالات هیدرولیک بر پایه روغنهای معدنی ساخته می شوند و برای کاربردهای خاص از قبیل سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، استفاده در دماهای بسیار بالا، از روغن پایه های سنتزی پلی آلفا اولفین ها، پلی گلایکول ها، استرها، ارگانوفسفات استر، پروپیلن گلایکول و روغنهای سیلیکونی استفاده می شود.

روغنهای طبیعی مانند کلزا (روغن کانولا) به عنوان روغنهای پایه برای ساخت سیالاتی که در آنها زیست تخریب پذیری و منابع تجدیدپذیر دارای اهمیت می باشد استفاده میگردد.

سیالات هیدرولیک می تواند شامل گستره وسیعی از ترکیبات شیمیایی باشد: از قبیل روغن ها، استرها، پلی آلکیلن گلایکول ها، ارگانوفسفات ها، سیلیکون ها، هیدروکربن های آروماتیک آلکیلات، پلی آلفا اولفین ها، بازدارنده های خوردگی، مواد افزودنی ضد فرسایش و غیره.