انجمن مواد نفتی آمریکا(API)

انجمن مواد نفتي آمريكا API(American Petroleum Institute) تنها شركت ملي با بيش از 400 عضو سازماني شامل شركتهاي بزرگ نفتي است كه در تمام جنبه هاي صنعت نفت و گاز طبيعي آمريكا فعاليت مي كند. API بيش از 75 سال است كه به تدوين و توسعه استانداردهاي كار در صنعت نفت و پتروشيمي مي پردازد. در صنعت روغن نيز با توجه به اينكه از زير شاخه هاي صنعت نفت مي باشد اين استانداردها وارد شده اند و ما در اين مقاله استانداردهاي طبقه بندي مربوط به صنعت روغن را بررسي خواهيم كرد.

روغن‌‌پايه‌ها تفاوت زيادي با يکديگر در اجزاء مولکولي و در نتيجه در خواص فيزيکي و شيميايي (به‌عنوان مثال خواص گرانروی- دما) دارند. به همين دليل در سال 1993 انجمن نفت آمريکا (API) يک سيستم تقسيم‌بندي روغن طراحي و همه‌ي روغن‌پايه‌ها را بر اساس درصد وزنی ترکيبات سيرشده، درصد وزنی گوگرد و شاخص گرانروی به 5 گروه تقسيم کرده‌ است.

api (www.lubescience.com)

همچنين با پیشرفت روزافزون تکنولوژی ساخت موتورها، روغنهای موتور نیز همگام با آنها دچار تغییر در سطح کیفیت و نوع مواد افزودنی گردیده اند. بنابراين API علاوه بر تقسيم بندي روغنهاي پايه، برای طبقه بندی و جداسازی روغنهاي موتور بر حسب کیفیت و فناوری ساخت، آنها را به دو گروه بنزيني (S) و ديزلي (C) تقسيم نموده است. حرف S برگرفته از كلمه لاتين Service و حرف C برگفته از كلمه لاتين Commercial مي باشد. API در هر گروه نيز از حروف و اعداد بيانگر سطوح كيفيت مختلف و نوع كاربرد، استفاده مي كند كه از SA و CA پايين ترين سطح كيفيت شروع شده و در حال حاضر بالاترين سطح كيفيت SM و CI-4 مي باشد. برخی از روغنها ممكن دومنظوره باشند يعني هم براي خودروهاي ديزلي و هم براي خودروهاي بنزيني، در اين حالت طبقه بندي API به صورت به عنوان مثال SC/CC نشان داده مي شود كه اين نوع طبقه بندي، طبقه بندي تركيبي API ناميده مي شود.

ويژگي‌هاي روغن‌موتورهاي بنزيني در سطوح مختلف کيفي بر اساس طبقه‌بندي API

api (www.lubescience.com)

ويژگي‌هاي روغن‌هاي موتورهاي ديزلي در سطوح مختلف کيفي بر اساس طبقه‌بندي API

api (www.lubescience.com)

API همچنين براي روغنهاي دنده نوعي طبقه بندي ارائه كرده و اين گروه از روغنهاي را با GL مشخص نموده است. در اين طبقه ‏بندي از اعداد نيز استفاده شده كه بر اساس نوع سرويسي که اجزاء مورد استفاده در آن قرار مي‏گيرند، تعريف شده است.

طبقه‏ بندي کيفي روغن‌دنده‏هاي معمولی‏ خودرو بر اساس API

api (www.lubescience.com)