مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
ورود کاربران
واژه نامه تخصصی روغن

روانکاري علم تسهيل حرکت نسبي سطوح در تماس با يکديگر است. اين علم به‌عنوان يکي از رشته‌هاي بسيار مهم در علوم مهندسي شناخته مي‌شود، به‌طور‌ي‌که موفقيت بسياري از طرح‌هاي صنعتي در گرو آگاهي از اين دانش فني خواهد بود. امروزه توسعه صنعت روانکار يک بخش مهم از توسعه صنايع ماشيني و صنايع مربوط به آن شده ‌است. علاوه‌ بر ‌اين، با مطرح‌ ‌شدن بحث‌هاي جديدي چون بهينه‌سازي مصرف و حفظ منابع تجديد‌ناپذير و همچنين رعايت الزامات زيست ‌محيطي، مطالعه بر روي روانکارها جايگاه خاصي در بين علوم پيدا کرده ‌است.

  • ضریب شکست
  • گرانروی
  • شاخص گرانروی
  • دانسیته و وزن

ضریب شکست
ASTM D1218


اين آزمون براي مايعات هيدروكربني با رنگ روشن و شفاف داراي ضريب شكست بين 1.33 و 1.50 به كار گرفته مي شود و روش قادر به اندازه گيري ضريب شكست با تكرارپذيري ±0.00006 مي باشد. اين دقت در مايعات داراي رنگ تيره تر از 4 (ASTM D1500) و در مايعات بسيار فرار در دماي آزمون بدليل عدم امكان اندازه گيري قبل از شروع تبخير،عموما وجود ندارد.

گرانروی
ASTM D 88, D 445, Redwood, and Engler


براي ارزيابي گرانروي يك روغن به صورت عددي، آزمون هاي استاندارد مختلفي به كار گرفته مي شود. اگرچه اين آزمون ها در جزئيات كم و بيش با هم متفاوت هستند اما در كل داراي اصول بنيادي يكساني مي باشند. همه روشها مدت زمان مورد نياز براي جريان يافتن مقدار مشخصي از روغن در يك دماي خاص تحت تاثير نيروي ثقل از يك مجرا با ابعاد مشخص را اندازه گيري مي نمايند. هرچه روغن غليظ تر باشد زمان مورد نياز براي عبور بيشتر خواهد بود.

شاخص گرانروی
ASTM D567, D2270


اغلب، در ارتباط با سيالات نفتي، تغيير در گرانروي مي تواند اثرات برجسته اي بر خواص روانكار، يا بر مناسب بودن آن در يك كاربرد خاص اثر گذار باشد. خاصيت مقاومت در برابر تغيير گرانروي در اثر تغيير دما مي تواند به عنوان شاخص گرانروي (VI) بيان شود. شاخص گرانروي يك عدد محاسبه اي و بدون بعد مي باشد. هرچه شاخص گرانروي يك روغن بيشتر باشد تغيير گرانروي در اثر تغيير دما كمتر خواهد بود.

دانسيته
ASTM D1298


دانسيته در محاسبات و تبديل جرم به حجم، و حجم به جرم مهم مي باشد. اگرچه دانسيته مستقيما معياري از كيفيت نمي باشد اما گاهي اوقات به عنوان نشانگر نوع هيدروكربن در روانكار و سوخت مفيد مي باشد. براي مثال، هيدروكربنهاي آروماتيك دانسيته بيشتري از پارافينها دارند و هيدروكربنهاي نفتنيك معمولا بين اين دو قرار مي گيرند. دانسيته همچنين ممكن است توسط سازندگان روغن و سيالات به منظور ارزيابي يكنواختي تركيب محصولات توليدي استفاده گردد.

با معرفی مجله الکترونیکی روانکارها به دوستان خود به ازای هر 10 نفر که از طریق شما در مجله عضو می شوند با انتخاب خود یک کتاب هدیه بگیرید.
لیست کتابهای موجود

در اين كتاب انواع روغنهاي پايه و ساختار شيميايي آنها، ارتباط ويسكوزيته، نقطه جوش و نقطه ريزش با ساختار شيميايي، بسط مفهوم شاخص گرانروي و ارتباط آن با ساختار هيدروكربن، مقاومت اكسيداسيوني روغنهاي پايه و ... مورد بررسي قرار گرفته است.

iranian lubricant manufacturers iranian lubricant suppliers advertisement