مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
ورود کاربران
واژه نامه تخصصی روغن

انتخاب روغن موتور بر اساس دو پارامتر مهم که از مشخصه های الزامی روغنهای موتور می باشند انجام میگیرد. این پارامترها API و SAE دو استاندارد جهانی برای تمامی روغنهای موتور و دو نشانه معروف بر روي بسته بندي تمام روغنهاي موتوري بنزيني و ديزلي هستند که به همراه دفترچه راهنماي خودرو، شما را به سمت انتخاب روغن موتور مناسب هدايت خواهد كرد.

  • ضریب شکست
  • گرانروی
  • شاخص گرانروی
  • دانسیته و وزن

ضریب شکست
ASTM D1218


اين آزمون براي مايعات هيدروكربني با رنگ روشن و شفاف داراي ضريب شكست بين 1.33 و 1.50 به كار گرفته مي شود و روش قادر به اندازه گيري ضريب شكست با تكرارپذيري ±0.00006 مي باشد. اين دقت در مايعات داراي رنگ تيره تر از 4 (ASTM D1500) و در مايعات بسيار فرار در دماي آزمون بدليل عدم امكان اندازه گيري قبل از شروع تبخير،عموما وجود ندارد.

گرانروی
ASTM D 88, D 445, Redwood, and Engler


براي ارزيابي گرانروي يك روغن به صورت عددي، آزمون هاي استاندارد مختلفي به كار گرفته مي شود. اگرچه اين آزمون ها در جزئيات كم و بيش با هم متفاوت هستند اما در كل داراي اصول بنيادي يكساني مي باشند. همه روشها مدت زمان مورد نياز براي جريان يافتن مقدار مشخصي از روغن در يك دماي خاص تحت تاثير نيروي ثقل از يك مجرا با ابعاد مشخص را اندازه گيري مي نمايند. هرچه روغن غليظ تر باشد زمان مورد نياز براي عبور بيشتر خواهد بود.

شاخص گرانروی
ASTM D567, D2270


اغلب، در ارتباط با سيالات نفتي، تغيير در گرانروي مي تواند اثرات برجسته اي بر خواص روانكار، يا بر مناسب بودن آن در يك كاربرد خاص اثر گذار باشد. خاصيت مقاومت در برابر تغيير گرانروي در اثر تغيير دما مي تواند به عنوان شاخص گرانروي (VI) بيان شود. شاخص گرانروي يك عدد محاسبه اي و بدون بعد مي باشد. هرچه شاخص گرانروي يك روغن بيشتر باشد تغيير گرانروي در اثر تغيير دما كمتر خواهد بود.

دانسيته
ASTM D1298


دانسيته در محاسبات و تبديل جرم به حجم، و حجم به جرم مهم مي باشد. اگرچه دانسيته مستقيما معياري از كيفيت نمي باشد اما گاهي اوقات به عنوان نشانگر نوع هيدروكربن در روانكار و سوخت مفيد مي باشد. براي مثال، هيدروكربنهاي آروماتيك دانسيته بيشتري از پارافينها دارند و هيدروكربنهاي نفتنيك معمولا بين اين دو قرار مي گيرند. دانسيته همچنين ممكن است توسط سازندگان روغن و سيالات به منظور ارزيابي يكنواختي تركيب محصولات توليدي استفاده گردد.

روغنهای هیدرولیک به سیالاتی اطلاق می شود که از آنها برای انتقال قدرت در ماشین آلات هیدرولیک استفاده می شود و معمولا بر پایه روغنهای معدنی و یا آب می باشند. در برخی تجهیزات هیدرولیکی همانند جک های هیدرولیکی، ترمزهای هیدرولیکی، سیستم فرمان هیدرولیک و غیره در صورتیکه سیال هیدرولیک دارای تراکم پذیری صفر باشد عملکرد به نحو احسن خواهد بود. ... ادامه مطلب
دو نوع عمده توربین های ثابت که در صنعت تولید انرژی استفاده می شوند عبارت است از توربینهای بخار و توربینهای گاز. روانکاری در هر دو نوع یکسان است اما تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد از جمله اینکه روغنهای توربین گازی به طور موضعی تحت دمای بالاتری قرار می گیرند و احتمال آلودگی با آب در آنها کمتر است.
iranian lubricant manufacturers iranian lubricant suppliers advertisement