مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
هوا به عنوان آلاینده در سيستم هاي هيدروليك
صفحه نخست / سرفصل مقالات / كنترل آلاينده ها / هوا به عنوان آلاینده در سيستم هاي هيدروليك
واژه نامه تخصصی روغن

هوا به عنوان آلاینده در سيستم هاي هيدروليك

4 طريق كه طي آن آلاینده هوا پايداري سيستم را تخريب مي كند.
وجود هوا در سيستم هيدروليك چه نوع مشكلاتي را باعث خواهد شد؟
هوا مي تواند صدمه بسيار زيادي به سيستم هاي هيدروليك برساند. اما متاسفانه، به جز مواقعي كه روغن كف كرده و از مخزن خارج مي شود، از اين آلاينده مخرب چشم پوشي مي كنيم. در اينجا چند روش كه در آن هوا مي تواند به سيستم آسيب برساند را بيان مي كنيم:
هيدروليك هاي كند – هوا تراكم پذير است. اين عمل باعث كندي عملكرد، افزايش درصد ناكارآمدي، و در برخي موارد، باعث صدمه و توقف مي شود.
حفره سازي گازي – برخي مراجع بيان مي كنند كه حفره سازي گازي باعث سايش و برخي ديگر بيان مي كنند كه فقط باعث ايجاد سروصدا مي شود. روغن را تا حد ممكن عاري از هوا نگاه داريد و به صورت ايمن به كار بگيريد.
اكسيداسيون – ميزان اكسيداسيون تحت تاثير چندين فاكتور قرار دارد، اما بجز ساير موارد، آن متناسب با مقدار روغن در تماس با هوا (به عنوان فراهم كننده اكسيژن) مي باشد.
تخريب حرارتي – آيا مي دانيد كه متراكم كردن حباب هوا از فشار محيط تا 3000psi، دماي حباب را تا 2000°F افزايش مي دهد؟ اين گرما براي تخريب حرارتي روغن در تماس با حباب هاي هوا كافي است، كه باعث تيره شدن روغن و گاهي اوقات به روغن ظاهر دوده اي مي دهد، و باعث تشكيل لاك در سطوح قطعات مي شود.
بنابراين، نشانه هاي وجود هوا يا كف را بررسي كرده و رخدادها را جدي بگيريد. همچنين به صورت دوره اي توانايي روغن نسبت به آزادسازي هوا و تمايل به ايجاد كف را آزمايش كنيد. اگر با مشكلات تكراري مواجه هستيد، مشخصات روانكار و طراحي مخزن را ارزيابي كرده، و پايين بودن سطح روغن و نشانه هاي نشت در مسير مكش روغن را چك كنيد.