مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
صفحه آزمونهاي روانكارها
صفحه نخست / سرفصل مقالات / آزمونهاي روانكارها
واژه نامه تخصصی روغن
ضریب شکست
يكنواختي تركيب محصولات حاصل از پالايش نفت خام بويژه در فرايندهاي شامل حلال و يا روغنهاي فرايند لاستيك بسيار داراي اهميت مي باشد. ضريب شكست آزموني است كه اغلب به تنهايي و يا به همراه ساير آزمونهاي فيزيكي به عنوان شاخص يكنواختي مورد استفاده قرار مي گيرد.
گرانروي
گرانروي شايد يك خاصيت فيزيكي بسيار مهم از روغنهاي روانكار معدني و معياري از خاصيت سيال بودن روغن مي باشد. هرچه روغن غليظ تر باشد گرانروي آن بيشتر، و در نتيجه مقاومت آن نيز در برابر جاري شدن بيشتر خواهد بود. از نظر علم مكانيك، ايجاد يك فيلم روانكار مناسب شديدا وابسته به گرانروي مي باشد.
شاخص گرانروي
خاصيت مقاومت در برابر تغيير گرانروي در اثر تغيير دما مي تواند به عنوان شاخص گرانروي (VI) بيان شود. شاخص گرانروي يك عدد محاسبه اي و بدون بعد مي باشد. هرچه شاخص گرانروي يك روغن بيشتر باشد تغيير گرانروي در اثر تغيير دما كمتر خواهد بود.
دانسيته و وزن
اگرچه دانسيته مستقيما معياري از كيفيت نمي باشد اما گاهي اوقات به عنوان نشانگر نوع هيدروكربن در روانكار و سوخت مفيد مي باشد. هيدروكربنهاي آروماتيك دانسيته بيشتري از پارافينها و هيدروكربنهاي نفتنيك معمولا بين اين دو قرار مي گيرند.
نقطه آنيلين
آنيلين در اغلب تمام هيدروكربنها تاحدي محلول بوده و ميزان حلاليت آن در هر نوع هيدروكربن خاص با افزايش دماي مخلوط افزايش مي يابد. زمانيكه دماي حلاليت كامل فرا مي رسد مخلوط به صورت يك محلول شفاف مي باشد؛ در دماهاي پايين تر مخلوط كدر مي باشد.
فهرست مقالات
تعداد آیتم ها :
انتخاب صفحه: