مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
صفحه آزمونهاي گریس
صفحه نخست / سرفصل مقالات / آزمونهاي گریس
واژه نامه تخصصی روغن
قوام گریس
اگر گریس بسیار نرم باشد، ممکن است از محل روانکاری خارج و در نتیجه روانکاری ضعیف انجام خواهد شد. اگر گریس بسیار سخت باشد به صورت کامل جریان پیدا نکرده در نتیجه یا منجر به عدم ایجاد روانکاری مناسب و یا باعث اختلالاتی در سیستم توزیع گریس خواهد شد.
فهرست مقالات
تعداد آیتم ها :
انتخاب صفحه: