سطح تميزي در سيالات هيدروليك

سطح تميزي در يك سيال هيدروليك يكي از پارامتر هاي مهم مي باشد كه در ارزيابي تجهيزات و سيستم هاي هيدروليكي مورد بررسي قرار مي گيرد، و معمولا سطح تميزي مشخصي مد نظر مي باشد، براي مثال عدد ناس برابر 6. استانداردهاي متنوعي برای اندازه گيري اين پارامتر تدوين شده است كه موارد زير از پر كاربردترين آنها مي باشند.

ISO 4406

استاندارد بين المللي براي نشان دادن سطح آلاينده در سيالات انتقال قدرت صنعتي است و عمدتا مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين استاندارد تعداد ذرات توسط دو عدد به شكل 13/16 نمايش داده مي شود كه به ترتيب بيانگر تعداد ذرات بزرگتر از 15/5 ميكرون در حجم معلومي از سيال مي باشد.

برخي از سازندگان سيالات هيدروليك اين استاندارد را به 3 عدد به شكل 13/16/18 توسعه داده اند كه عدد سوم بيانگر تعداد ذرات بزرگتر از 2 ميكرون مي باشد. براي مثال با استفاده از جدول زير نتيجه آزمايش 13/16/18 به صورت زير تفسير مي شود:
  • تعداد ذرات بزرگتر از 2 ميكرون 2500-1300
  • تعداد ذرات بزرگتر از 5 ميكرون 640-320
  • تعداد ذرات بزرگتر از 15 ميكرون 80-40
جدول 1 تمام محدوده هاي ISO 4406 را نشان مي دهد

ISO عددتعداد ذرات در میلی لیتر
بزرگتر ازکوچکتر از
2480000160000
234000080000
222000040000
211000020000
20500010000
1925005000
1813002500
176401300
16320640
15160320
1480160
134080
122040
111020
105010
92.55
81.32.5
70.641.3
60.320.64

جدول 1

NAS 1638

اين استاندارد در ابتدا براي ارزيابي تجهيزات فضايي تدوين شده و امروزه به طور گسترده در صنايع و علي الخصوص در صنايع دريايي استفاده مي شود. اين استاندارد شامل سطوحي از تميزي مي باشد كه هر طبقه بر حسب ماكزيمم تعداد ذرات مجاز بيان مي شود. جدول 2.

طبقهماکزیمم تعداد ذرات در 100 میلی لیتر روغن
5-1515-2525-5050-100>100
0012522410
025044820
1500891631
210001783261
3200035663112
44000712126224
580001425253458
61600028505069016
7320005700101218032
86400011400202536064
9128000228004050720128
102560004560081001440256
1151200091200162002880512
121024001824003240057601024

جدول 2

با توجه به اهميت تميزي در سيالات هيدروليك و شكل گيري استانداردهاي متنوع در اين زمينه، مقايسه دو استاندارد فوق كه از پركاربردترين آنها مي باشند لازم به نظر ميرسد. جدول زير مقايسه بين اين دو استاندارد را نشان مي دهد.

ISO کدNAS طبقه بندی
23/21/1812
22/20/18-
22/20/1711
22/20/16-
21/19/1610
20/18/159
19/17/148
18/16/137
17/15/126
16/14/12-
16/14/115
15/13/104
14/12/093
13/11/082
12/10/08-
12/10/071
12/10/06-

جدول 3