مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
سازگاري روغن هاي هيدروليك
صفحه نخست / سرفصل مقالات / هيدروليك ها / سازگاري روغن هاي هيدروليك
واژه نامه تخصصی روغن

بررسي سازگاري روغن هاي هيدروليك

در جريان انتخاب روغن جديد براي يك سيستم هيدروليك، گاها ممكن است روغن انتخابي متفاوت با روغن در حال كار باشد. در اينصورت آيا اختلاط روغنهاي هيدروليك نگران كننده است؟


 servovalve leakage curve (www.lubescience.com)

چندين افزودني وجود دارد كه در ساخت روغنهاي هيدروليك مورد استفاده قرار مي گيرند. اغلب افزودني هاي ضد كف، براي مثال، ممكن است از ايجاد كف در سطح روغن جلوگيري نمايند، اما در حقيقت ممكن است آزاد سازي هواي محبوس شده در روغن را به تاخير بيندازد. از اينرو، اختلاط روغنهاي هيدروليك با معرفهاي ضد كف متفاوت ممكن است تمايل به كف در روغن را افزايش دهد.
اغلب روغنهاي هيدروليك به گونه اي ساخته مي شوند كه به آب اجازه مي دهد با روغن مخلوط و يا در آن امولسيون شود. همچنين، اغلب روغنها نيز به گونه اي فرموله مي شوند كه قادر به جدا ساختن آب از روغن باشند. بنابراين اختلاط روغنهاي هيدروليك با خصوصيات متفاوت در جدايش پذيري آب، ممكن است باعث كاهش در خصوصيات امولسيون كنندگي يا حذف اين خصيصه به طور كامل شود و در نتيجه شرايط عملكرد نامطلوب حاصل شود.
روغنهاي هيدروليك بايستي بر اساس مشخصات ارائه شده توسط سازندگان تجهيزات انتخاب شوند، همچنين محدوده دمايي كاركرد تجهيزات بايستي مد نظر قرار گيرد. گاهي اوقات بدليل شرايط كاركرد غير معمول و منحصر به فرد تجهيزات، روغن انتخاب شده بر اساس مشخصات سازندگان ممكن است كارايي و محافظت لازم را فرام ننمايد. در چنين مواقعي، مشاوره تخصصي سازندگان تجهيزات و تامين كنندگان روانكار به همراه يك آزمايشگاه آناليز روغن مجزا پيشنهاد ميگردد.
به طور كلي، پيشنهاد مي شود كه روغنهاي هيدروليك با كيفيت بالا بايستي شرايط زير را دارا باشند:
  • پايداري حرارتي و اكسيداسيون
  • پايداري هيدروليتيكي (مقاومت در برابر واكنش شيميايي با آب)
  • توانايي ضد زنگ
  • دمولسيبيليتي (توانايي جداسازي آب به طوريكه آب اضافه از سيستم دفع شود)
  • توانايي ضد سايش (بحراني در سيستم هاي با فشار بالا)
  • كنترل خوردگي
  • قابليت فيلتر پذيري (بويژه در سيستم هاي با فشار بالا و به منظور كنترل آلودگي بايستي حداقل 5 ميكرون باشد)
  • توانايي ضد كف و آزاد سازي هوا
  • روغن بايستي پايدار در برابر برش و سازگار با كاسه نمدها و مواد لاستيكي باشد
بعلاوه، سيالات هيدروليك به منظور حفظ طول عمر و قابليت اطمينان بايستي در شرايط بهتري نگهداري شوند. چند توصيه عبارتست از:
  • نگهداري در جاي خنك: دماي نگهداري روغن نبايد از 60 °C (140 °F) تجاوز كند.
  • تميز بودن محل نگهداري: يك توافق كلي وجود دارد كه 75 تا 80 درصد خرابي هاي سيستم هيدروليك مربوط به آلودگي با گرد و غبار، ذرات سايش و ساير مواد خارجي مي باشد. امروزه در سيستمهاي با فشار بالا كه ذرات سايش بسيار كم هستند، كنترل آلودگي بسيار مهم مي باشد.
  • نگهداري به صورت خشك: ميزان آب نبايد از مقدار 1000 ppm تجاوز كند. البته وابسته به نوع سيستم مي باشد.
  • سريعا نشتي سيال را برطرف نمائيد: اگر روغن بتواند نشت كند، كثيفي و گرد و غبار نيز مي تواند وارد سيستم شود. همچنين نشت سيال به صورت يك قطره در ثانيه برابر با 400 گالن در سال مي باشد.