مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
طبقه بندي روغنهاي صنعتي
صفحه نخست / سرفصل مقالات / روغنهاي صنعتي / طبقه بندي روغنهاي صنعتي
واژه نامه تخصصی روغن

طبقه بندي روغنهاي صنعتي

روغنهاي صنعتي طيف وسيعي از محصولات روانكار هستند كه تقريبا همه طبقه هاي روانكارها را شامل مي شوند. بنابراين به استثناي برخي گروههاي روانكار، از قبيل سيالات هيدروليك، طبقه بندي اين روغنها به مانند روغنهاي موتوري راحت نخواهد بود.
در اكثر روغنهاي صنعتي، براي مثال روانكارهاي ياتاقانها، ويسكوزيته معيار با ارزشي مي باشد و اين روغنها بر اساس درجه گرانروي طبق استاندارد ISO 3448 طبقه بندي مي شوند (جدول 1). اين طبقه بندي شامل 18 درجه گرانروي در محدوده 1.98-1650 cSt مي باشد، كه هر درجه گرانروي توسط يك عدد كامل، با گرد كردن ويسكوزيته در نقطه مياني در 40 ˚C، و بر حسب cSt نشان داده مي شود. لازم است بدانيم كه بر اساس اين طبقه بندي هيچگونه ارزيابي كيفي نمي توان انجام داد.

جدول 1: درجه هاي ويسكوزيته براي روانكارهاي صنعتي، استاندارد ISO 3448

Classification Industrial Lubricants (www.lubescience.com)

روغنهاي عمومي تجهيزات كه بر اساس درجه ويسكوزيته ISO طبقه بندي مي شوند شامل روغن هاي معدني از روغنهاي سبك روانكاري محورها تا روغنهاي سنگين براي روانكاري رشته هاي سيمي مي باشند. اين روغنها كه تقريبا تمام بخشهاي سرعتي و فشار متحمل بر تجهيزات صنعتي را پوشش مي دهند شامل رافينيت روغن معدني هستند كه پايداري شيميايي و حرارتي لازم براي روانكاري بلند مدت تجهيزات بويژه در ياتاقانها را دارند. اين روغنها و همچنين روغنهاي سطوح لغزشي، روغنهاي چند منظوره و روغنهاي روانكاري ابزار دقيق، اغلب در گروه روغنهاي روانكار قرار ميگيرند.
دسته ديگر شامل روغنهاي فلزكاري هستند كه به طور جداگانه در مطالعات تريبولوژي مورد بررسي قرار مي گيرند. اين روغنها بر اساس ويسكوزيته طبقه بندي نمي شوند زيرا درجه گرانروي به عنوان عنصر وجه تمايز نبوده و ساير خصوصيات روغن از قبيل روانكاري و خنك كنندگي بسيار حائز اهميت هستند.
يك روش طبقه بندي ديگر در گروه روانكارهاي مهندسي از قبيل روانكارهاي فلز كاري و ابزار ماشين، روغن يخچال، روغنهاي انتقال حرارت و ترانسفورمر، و روغنهاي نگهداري قطعه از قبيل كمپرسور، هيدروليك، توربين و روانكارهاي دنده، مي باشد. ISO 6743- 99 براي روانكارها، روغنهاي صنعتي و محصولات وابسته، سيستم طبقه بندي را ارائه مي دهد كه در آن تا حد ممكن تمام محدوده ها پوشش داده شده و بر طبق محدوده كاربرد يك كلاس L و 18 خانواده محصول معرفي مي شوند (جدول 2).

جدول 2: ISO 6743-99 طبقه بندي روانكارها،‌ روغنهاي صنعتي و محصولات وابسته

Classification Industrial Lubricants (www.lubescience.com)

براي ساده كردن طبقه بندي روغنهاي صنعتي، نمايه گروه روانكارها از قبيل روانكارهاي ياتاقانها، كمپرسورها، هيدروليكها، روغنهاي دنده، روغنهاي فلزكاري و غيره از نوع عملكرد آنها گرفته مي شود. اين نوع طبقه بندي متناسب با ساير گروههاي روانكار ، براي مثال روغنهاي موتور هاي احتراق داخلي، روانكارهاي صنايع هوايي و دريايي، نيز مي باشد.