مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
مقدمه ای بر روغنهای صنعتی
صفحه نخست / سرفصل مقالات / روغنهاي صنعتي / مقدمه ای بر روغنهای صنعتی
واژه نامه تخصصی روغن

روغنهاي صنعتي - مقدمه

روغنهاي صنعتي شامل طيف وسيعي از محصولات هستند كه وابسته به كاربرد آنها داراي خواص شيميايي و فيزيكي متفاوتي مي باشند. گفته مي شود كه روغنهاي صنعتي همه گروههاي روانكارها را در بر مي گيرد، كه شامل گازها ( عمدتا هوا و كربن دي اكسيد مي باشد، به نظر مي رسد نيتروژن يك روانكار گازي ويژه در آينده باشد)، انواع مايعات (روغنهاي معدني، روغنهاي گياهي و حيواني، مشتقات اسيد هاي چرب روغن بلند، روغنهاي سنتزي، سيالات پايه آبي و غيره)، گريس ها (گريس هاي صابوني ساده، گريس هاي صابوني كمپلكس، گريس هاي رنگدانه اي، مواد معدني، پليمرها و ساير مواد) و روانكار هاي جامد مي باشد. مورد آخر شامل تركيبات آلي ( از قبيل دي سولفيد موليبدنيوم، بورون نيتريد، تنگستن دي سولفيد و بسياري تر كيبات شيميايي و مواد ديگر)، تركيبات و مواد معدني جامد ( از قبيل phthalocyanine و پلي تترا فلورو اتيلن)، پوشش دهنده هاي تبديل شيميايي و مواد نرم مي باشد.
بعلاوه، روغنهاي صنعتي استفاده از بيشتر افزودني ها را بوجود آورده كه در عمل شامل همه گروههاي افزودني هاي شناخته شده مورد استفاده در ساير انواع روانكارهاست. بعلاوه اينكه افزودني هاي متعددي بطور اختصاصي براي روانكارهاي صنعتي بويژه براي سيالات پايه آبي از قبيل استرهاي گليسيرول و ساير انواع استرهاي سازگار با محيط زيست، توسعه يافته اند.
روغن هاي صنعتي با توجه به كاربرد آنها در صنعت توليد ميشوند. انواع كاربرد هاي صنعتي شامل روانكاري تجهيزات، محافظت قطعات، انتقال نيرو، انتقال حرارت، عمليات حرارتي، برشكاري، تراشكاري و ... مي باشند. كه هريك از موضوعات به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته اند.