مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
استانداردهاي روانكاري
صفحه نخست / سرفصل مقالات / روغنهاي صنعتي / استانداردهاي روانكاري
واژه نامه تخصصی روغن

استانداردهاي روانكاري

استاندارد يعني يك سري نظم و قاعده كلي در يك موضوع خاص كه بر پايه دانش و تجربه متخصصين و اطلاعات جمع آوري شده از مراكز صنعتي مي باشد. استانداردها اطلاعات بسيار تخصصي در يك زمينه ويژه بوده و توسط مجامعي ارائه مي شود كه مطالعات متمركزي را روي مورد صنعتي خاص انجام مي دهند. در زمينه روانكارها ( روغنهاي صنعتي و روغنهاي موتوري) به منظور يكنواختي اطلاعات، افزايش كارايي و بهبود عملكرد، استانداردهاي مختلفي تدوين شده است. طبقه بندي روغنها بر اساس برخي پارامترها و خصوصيات روغن و اندازه گيري مقدار پارامترها، و يا تعيين محدوده يا حداقل شرايط مجاز براي روغنها با كاربردهاي خاص از جمله موارد مورد بحث استانداردها مي باشد. در اينجا فقط ليستي از اين استانداردها و توضيح مختصري درباره آنها ارائه مي شود و در آينده مقالات تفصيلي درباره هر يك از اين استانداردها منتشر خواهد شد.

lubricant standards (www.lubescience.com)

علاوه بر استانداردهاي فوق، بسياري از شركتهاي سازنده تجهيزات از قبيل caterpillar، komatsu و ... استانداردهاي مختلفي را ارائه داده اند. اما استانداردهاي ذكر شده در جدول فوق از مهمترين استانداردها در زمينه مواد نفتي و روانكارها مي باشند كه مورد قبول شركتهاي معتبر نفتي بوده و اجرا مي شود.