مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
تشخیص احتمال خرابی در تجهیزات
واژه نامه تخصصی روغن

خرابي تجهيزات را چگونه تشخيص مي دهيد


Diagnosing Machine Failures (www.lubescience.com)


زماني كه يك ماشين دچار شكست مي شود، اغلب نشانه شكست نيز همزمان با شكست قطعه از بين مي رود، در چنين مواردي كه دلايل اصلي خرابي از بين مي رود، شكست دستگاه ناشي از ساير مكانيسم ها به روانكار نسبت داده خواهد شد. و يا بالعكس شكست مربوط به روانكار و روانكاري نيز به اجزاء ديگر نسبت داده مي شود. در نهايت ممكن است به دليل عدم وجود شواهد قطعي، تصميم گيري هاي ضعيف و پر هزينه اعمال گردد.
دليل اينكه با شكست مكرر مواجه هستيد اينست كه هرگز به دستگاه رسيدگي نمي كنيد. چرا تجهيزات خراب مي شوند؟ چه تعداد روشهاي نگهداري (PM) غير ضروري در سيستم وجود دارد كه باعث مي شود دقت لازم را نداشته باشيد؟ روشهاي نگهداري (PM) عملكردهاي متداولي هستند كه در سيستم به كار گرفته مي شوند اما آيا اين روشها واقعا مي تواند دليل شكست ماشين را تشريح كند.
شكست روانكاري زماني اتفاق مي افتد كه روانكار نتواند دو سطح در حركت نسبي را به طور موثر جدا كند. هرچند، شكست روانكار با مكانيسم هاي متعددي اتفاق مي افتد اما 13 مكانيسم متداول براي شكست روانكاري وجود دارد كه اگر در جزئيات وارد شويم تا 50 مكانيسم افزايش خواهد يافت. از باز شدن پيچ تخليه مخزن در اثر ارتعاشات گرفته تا سطوح بالاي ذرات آلاينده كه باعث سايش بيش از حد مي شوند.
چگونه مي توان كيفيت شواهد و دلايل را بهبود داد؟ اغلب، روانكار يا سيستم روانكاري شامل اطلاعاتي است كه در بر گيرنده ويژگيهاي اجزا از بين رفته مي باشد. پس لازم است تا دلايل و شواهد را نگهداري كنيد. چند مورد شواهد براي بررسي در زير آورده شده است
1. آناليز روغن - عليرغم از بين رفتن قطعه كه شواهد خرابي نيز از بين مي رود، روانكار همچنان شواهد در طول زمان كاركرد و اتفاق رخداده را در بر دارد. گاهي اوقات، نمونه برداري از زير مخزن نگهداري مي تواند نتيجه بخش باشد. ذرات جمع شده در زير مخزن، منبع اطلاعات بسيار مهم از كاركرد ماشين از زمان آخرين تعويض روغن يا تميز كردن مخزن مي باشد. بيشتر اين ذرات شامل ذرات اوليه سايش مي باشند. ساير ذرات موجود فاجعه انگيز خواهد بود. اين ذرات مي توانند به شما در تحليل سيستم كمك كنند. اما با اين روش نمونه برداري قادر نخواهيد بود تا نسبت به دسته بندي ذرات كه از كدام قطعه يا در چه زماني تشكيل شده، اقدامي انجام دهيد.
2. آناليز فيلتر - همچنين فيلتر نيز شامل اطلاعات مهم مي باشد. فيلتر ذرات ايجاد شده از آخرين تعويض فيلتر و كاركرد تا وقوع شكست را به دام انداخته و نگاه ميدارد. با باز كردن فيلتر، و آزاد سازي ذرات توسط حمام اولترا سونيك و ته نشين سازي و صاف كردن آنها شواهد ابتدايي شكست هاي فاجعه انگيز قابل ارزيابي خواهد بود.
– همواره مراقبت وضعيت به تشخيص احتمال وقوع شكست در مراحل ابتدايي كمك خواهد كرد، اما زماني كه مكانيك يك قطعه را باز كرده و مورد بررسي قرار مي دهد در مرحله اول همه چيز خوب به نظر ميرسد، دوباره قطعه را بسته و ماشين شروع به كار مي كند اما پس از مدت زمان كوتاهي دچار شكست مي شود. در اين حالت طبيعتا فرض بر اين خواهد شد كه بررسي قطعه با دقت صورت نگرفته است و ممكن است اينگونه تداعي شود كه تكنيكهاي مراقبت وضعيت كارايي لازم را ندارد. به عنوان مثال بررسي وضعيت بلبرينگ اغلب به صورت چشمي انجام ميگيرد، و يا مكانيك جهت اطمينان از چرخش آزاد آن، بلبرينگ را مي چرخاند. ممكن است قطعات داراي ذرات از 5 تا 50 ميكرون باشند كه توسط روش آناليز باقي مانده سايش مي تواند مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و همچنين بررسي ذرات به جاي مشاهده با چشم غير مسلح توسط ميكروسكوپ عملي خواهد شد. بايد در نظر داشت زماني كه قطعه دچار شكست مي شود به طور فزاينده پيش خواهد رفت پس لازم است قطعات بعد از تميز كردن سطوح براي مشاهده وضعيت با ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گيرند.
4. آموزش كاركنان - برنامه هاي آموزشي براي سازندگان، مكانيك ها و اپراتورهاي دستگاهها بر روي برنامه هاي تعمير و يا ترميم تمركز مي نمايد. زيرا درك وضعيت ماشين نيازمند دانش در مورد مكانيسم هاي شكست، روشها و تكنيكهايي كه احتمال شكست را كاهش دهد (نگهداري پيشگيرانه) شامل روانكاري مناسب، مراقبت وضعيت ماشين و تكنيكهاي تحليل شكست مي باشد.
برنامه هاي آموزشي توانايي در يافتن و تفسير شواهد مربوط به شكست ماشين و بكارگيري دانش در بهبود وضعيت را افزايش مي دهد.
امروزه بيشتر سازمانها منابع قديمي خود را در نگهداري تجهيزات كنار گذاشته و در حال تنظيم منابع جديد متناسب با انقلاب صنعت هستند. بدون شواهد موجود كه دقيقا مشكل را تشريح مي كند نمي توان روشي را براي حذف كامل مشكلات بكار گرفت. روانكار و سيستم روانكاري همواره اطلاعاتي از تجهيزات و قطعات را به همراه دارند.
ياد بگيريد چطور به اطلاعات دسترسي داشته باشيد و از آنها استفاده كنيد- چرا كه پايه و اساس تصميم هاي درست مي باشد.