مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
حمل و نقل روغن
واژه نامه تخصصی روغن

حمل و نقل روغن

روغن مورد مصرف در صنايع و كارخانجات به دو صورت محصولات بسته بندي شده و فله ارائه مي شود كه نگهداري و حمل و نقل اين دو نوع محصول متفاوت بوده و در اين مقاله روشهاي نگهداري و حمل اين دو شيوه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
حمل و نقل محصولات بسته‌بندي‌شده
انواع اصلي بسته‌بندي صنعتي روانکارها عبارت‌اند از ظروف 20 ليتري و بشکه‌هاي 200 ليتري. علاوه بر اين موارد بسته‌بندي 1 ليتری و 4 ليتري نيز بسيار کاربرد دارد. بيشتر اين ظروف از جنس بسپار مي‌باشند. مواردي نيز وجود دارد که به جاي مواد بسپاري، از استيل، و لوله هاي فلزي در ساخت اين ظروف استفاده مي‌شود.
به هنگام تخليه‌ی بشکه های 200 ليتری ، معمولاً بشکه ها را از طريق يک سطح شيب‌دار، شکل 1، از کاميون پياده مي‌کنند.oil transport (www.lubescience.com)

شکل 1: استفاده از يک سطح شيب‌دار برای تخليه‌ی روغن

روش ديگر تخليه، استفاده از دستگاه بالابر هيدروليک است که در قسمت انتهاي اتاق بار كاميون نصب مي‌شود. اين دستگاه مي‌تواند بشکه‌ها را تا سطح زمين يا سکوي بارگيري پايين بياورد. علاوه بر موارد فوق از بالا‌برهاي قرقره‌اي دستي نيز مي‌توان استفاده کرد.oil transport (www.lubescience.com)

شکل 2: استفاده از بالابر هيدروليكي در عقب كاميون

به هنگام تخليه، نبايد بشکه روي زمين يا وسايلي مانند لاستيک ماشين پرت شود. اين کار منجر به صدمه ديدن بشکه و ايجاد نشست و آلودگي مي‌شود که احتمال بروز آتش‌سوزي را در پي دارد.
پس از تخليه روغن، بشکه‌هاي تخليه شده را مي‌توان با ليفت‌تراک و يا با استفاده از پالت يا چنگک‌هاي مخصوص به انبار منتقل کرد. در صورت کوتاه بودن فاصله‌ي محل تخليه و انبار روغن، مي‌توان بشکه‌ها را با غلتاندن به انبار انتقال داد .براي پيشگيري از آسيب ديدن بشکه‌ها در فواصل طولاني‌تر، بهتر است که يک ريل فلزي بر روي زمين نصب شود. علاوه بر موارد فوق از ليفت‌تراک‌هاي دستي و سکوهاي بارگيري نيز براي انتقال بشکه‌ها در فواصل طولاني استفاده مي‌شود.

محصولات فله‌اي
استفاده از روش فله به منظور انتقال و انبارکردن روغن يا روان‌کننده استفاده‌ي زيادي دارد و سبب کاهش هزينه‌ي انبارداري و حمل و نقل مي‌شود.
اصطلاح فله، هر نوع بشکه‌ که داراي حجم بيش از 50 گالن يا 400 پوند گريس باشد را شامل مي‌شود.
قبل از تخليه‌ي محموله‌ي روانکار در انبارداري فله اي ، مخازن ذخيره‌ي روغن بايد حتماً بازرسي شوند تا از وجود ظرفيت کافي براي روغن حمل شده به انبار اطمينان حاصل شود. مخازن خالي نيز بايد تميز و بازرسي شوند. به هنگامي که تانک‌ها بسيار بزرگ‌اند و نياز است که فردي جهت تميز‌کاري داخل آن برود بايد مسايل زير را در نظر گرفت:
  • نبايد يک نفر به تنهايي به منظور تميزکردن مخازن، داخل آن برود. بلکه بايد نفر دومي هم در بيرون تانک باشد تا در صورت بروز حادثه براي شخصي که داخل تانک است، بتواند کمک‌هاي لازم را به او برساند.
  • در صورت کمبود هوا و يا وجود هواي سمي در داخل تانک بايد از وسايل تنفسي مناسب و لباس‌هاي محافظت کننده استفاده شود.
  • قبل از تخليه بايد بررسي شود که لوله‌هاي انتقال روغن به مخزن ذخيره کاملا بسته بوده و شيرها در موقعيت مناسب قرار گرفته باشند. همچنين به هنگام تخليه‌ي مخازن مايعات آتش‌گير بايد از افراد آموزش ديده استفاده كرد. قبل از اتصال لوله‌ي تخليه به مخزن، بايد درپوش را برداشته و شيرخروجي از نظر نشتي مورد بررسي قرار گيرد. پس از تخليه‌ي کامل، اتصال لوله بايد قطع شده و درپوش و شير نيز فورا" بسته شوند. ضمناً ترمزدستي کاميون نيز بايد کشيده شده و يک تابلوي ايست بايد در محوطه نصب شود، بهتر است که جلو و عقب چرخ‌هاي کاميون نيز بسته شود.