مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
روغنهاي معدني و سنتزي
صفحه نخست / سرفصل مقالات / سنتزی ها / روغنهاي معدني و سنتزي
واژه نامه تخصصی روغن

روغن معمولي و سنتزي

روغن هاي نفتي يا معدني بر حسب نوع و كيفيت روغن پايه، شرايط كاركرد و سطح افزودني هاي مورد استفاده، داراي محدوديتهايي مي باشند. عمده ترين مشكلات در رابطه با اين روغنهاي روانكار عبارتند از:
  1. وجود واكس ها، كه منجر به روانكاري ضعيف در دماهاي پايين مي شود.
  2. پايداري اكسيداسيون پايين در دماهاي بالا، كه منجر به تشكيل لجن و اسيد مي شود.
  3. وابستگي ويسكوزيته به دما، كه باعث مي شود روغن پايه در دماهاي بالا گرانروي كمتري داشته باشد يا به عبارتي باعث آبكي شدن روغن پايه مي شود.
  4. در دماهاي بالا حدود 320 °C (68 °F) روغن پايه تجزيه شده و تبديل به كك (ماده دوده اي شكل) مي شود. تحت شرايط عملياتي سخت، ازقبيل دماهاي خيلي بالا يا خيلي سرد، فاكتور هاي ذكر شده فوق، در انتخاب روانكار موثر خواهد بود. اغلب موارد تنها راه حل استفاده از روغن سنتزي مي باشد.
مثالهايي از اثرات استفاده از روغنهاي سنتزي در زير توضيح داده خواهد شد:

روغن معمولي و سنتزي
يك ناوگان كاميون ديزلي در كاناداي شمالي در دماهاي زير 25 °C با مشكلات استارت سرد مواجه بود. مشكل اساسي ديگر بعد از استارت زدن اين بود كه 1:45' طول مي كشيد تا شرايط روانكاري با روغن گريد SAE15W40 و با پايه معدني مهيا شود، حال آنله اين زمان براي روغن گريد SAE30 براي روانكاري سيستم سوپاپ 3:15' بود.
راه حل اين مشكل استفاده از روغن نيمه سنتزي با ويسكوزيته SAE 0W30 و سطح كيفيت API SF/CD مي باشد. استارت سرد خيلي مشكل نبوده و فشار روانكاري در 20 ثانيه كامل مي شود، و در دماي كاركرد ويسكوزيته روغن بسيار شبيه روانكار با گريد SAE30 مي باشد.

روغن پايه معدني و روغن تمام سنتزي
يك پيمانكار تجهيزات ساختماني زمانيكه موتورها تحت شرايط بار كامل و كاركرد به مدت حدود يك ساعت قرار مي گرفتند، خرابي پيش از موعدي را در تجهيزات توربوشارژ مشاهده مي كرد. با بررسي سيستم از طريق آناليز روغن و عيب يابي اجزاء خراب شده، معلوم شد كه علت خرابي ها، تشكيل كك از روغن معدني در مسير روغن توربو شارژر مي باشد، بنابراين جريان روغن كم شده و باعث خرابي در ياتاقان مي شود
دليل اصلي تشكيل كك، دماي بسيار زياد در هوزينگ توربوشارژ مي باشد.
با جايگزيني روغن موتور ديزلي توسط روغن تمام سنتزي با ويسكوزيته يكسان با روغن معدني، علاوه بر اينكه خرابي پيش از موعد توربو شارژ رخ نداد بلكه دماي كاركرد نيز تا 8 درجه كاهش پيدا كرد.
همچنين يك ناوگان كاميون سنگين كه از روغن دنده 80W90 استفاده مي كرد دليل هزينه بالاي سوخت را در خرابي دنده هاي ديفرانسيل و ياتاقانهاي آن مشاهده كرد. با استفاده از روغن دنده نيمه سنتزي با گريد 75W90 ميزان خرابي كاهش و در هزينه سوخت تا 3 درصد صرفه جويي مي شد.
اينها مثالهاي اندكي هستند از اينكه چگونه روغن سنتزي مشكل تجهيزات سنگين را برطرف نموده است.
انتخاب روانكار سنتزي مناسب براي موارد خاص بسيار مشكل مي باشد.
روانكارهاي سنتزي از پايه هاي شيميايي متنوعي ساخته مي شوند و گروههاي مختلفي از تركيبات جهت ساخت روانكارهاي سنتزي تجاري توسعه يافته اند كه عمده ترين آنها شامل موارد زير مي باشند.
  1. آروماتيكهاي آلكيله شده
  2. پليمرهاي اولفين
  3. اسيد استرهاي دي بازي
  4. پلي لستر هاي نئوپنتيل
  5. پلي گلايكولها
  6. استرهاي فسفاته
  7. سيليكونها
  8. استرهاي سيليكاته
  9. فلوروكربنها
  10. پلي فنيل اترها