مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
صفحه سیالات سنتزی
واژه نامه تخصصی روغن
انتخاب روغن دنده سنتزي (1)
روغن دنده هاي سنتزي زماني مورد استفاده قرار ميگيرند كه روغن دنده هاي معدني داراي محدوديت عملكرد بوده و ديگر نتوانند پاسخگوي نياز سيستم باشند؛ براي مثال، در دماهاي خيلي پايين يا خيلي بالا، بارهاي فوق العاده زياد، شرايط محيطي خاص، و يا اگر آنها فاقد عملكردهاي ويژه از قبيل اشتعال پذيري باشند.
روغن‌‌پايه‌‌هاي سنتزي مورد استفاده در گريس
گريس‌هاي ساخته شده از پلي‌آلفا اولفين‌هاي با گرانروي‌هاي مناسب، معمولاً به‌عنوان روانکارهاي مادام‌العمر به‌کار برده مي‌شوند. روغن‌های ساخته شده از مخلوط روغن‌هاي معدني با پلی‌آلفا اولفين‌ها که نيمه‌سنتزي ناميده‌ مي‌شوند، اغلب در گريس‌هاي ويژه براي افزايش عمر مفيد گريس استفاده مي‌شوند.
علم و تكنولوژي روغنهاي سنتزي
PAOهاي حاصل از پليمريزاسيون مولكول آلفا اولفين مانند اتيلن در گروه IV، دي استرها، پلي استرها، آلكيلات های بنزن، فسفات استرها در گروه V طبقه بندي API دو گروه روغن پايه هاي سنتزي به شمار مي روند.
انتخاب بين روانكارهاي سنتزي و معدنی
روغنهای سنتزی به لطف خواص عملکردی بهتر علیرغم داشتن قیمت بالا همچنان در اغلب كاربردها سهمی از بازار روانکارها را به خود اختصاص داده اند. به گونه اي كه تقاضا برای روغنهای سنتزی در ایالات متحده آمریکا به مبلغ 2.2 میلیارد دلار در سال رسیده است.
فهرست مقالات
تعداد آیتم ها :
انتخاب صفحه: