مجله روانکاری صنعتی ایران
  منوی سایت
علم و تكنولوژي روغنهاي سنتزي
صفحه نخست / سرفصل مقالات / سنتزی ها / علم و تكنولوژي روغنهاي سنتزي
واژه نامه تخصصی روغن

علم و تكنولوژي روغنهاي سنتزي

در سال 1930،هرمن آلماني در مورد روانكار حاصل از نفت خام با مشخصات روغنهاي طبيعي اما بدون خواص نامطلوب (نقطه ريزش بالا، تمايل به تشكيل لجن يا ژل در موتورهاي احتراق، مقاومت كم در برابر اكسيداسيون در دماهاي بالا و غيره) تحقيق و جستجو كرده است. هرمن همچنين در جستجوي محصولي بود كه از نفت خام مشتق نشده باشد. در اواسط سال 1940 ثمره كار هرمن شامل بيش از 3500 مخلوطهاي مختلف از استرها از جمله دي استرها و پلي استرها بود.
اولين بار روغن پايه هاي سنتزي در جنگ جهاني دوم توسط آمريكا و آلمان در موتورهاي هواپيما مورد آزمايش قرار گرفت. آنها بيان كردند كه در استفاده از روغنهاي سنتزي استارت در آب و هواي سرد بسيار آسان بوده (بدليل شاخص گرانروي بالا) و تشكيل دوده كه موقع استفاده از روانكارهاي معمولي در رادياتور روغن ايجاد مي شد، به طور معني دار كاهش يافته است.

انواع و اصطلاحات
با توجه به طبقه بندي API، دو گروه روغن پايه سنتزي وجود دارد. گروه 4 API؛ تنها روغن پايه سنتزي كه در اين گروه قرار مي گيرد پلي آلفا اولفين يا PAO مي باشد. PAOها به روش پليمريزاسيون مولكول آلفا اولفين مانند اتيلن ساخته مي شوند. در يك مولكول آلفا اولفين، يك پيوند دوگانه كربن-كربن با شاخه هاي هيدروژن وجود دارد.


Synthetic Oil Technology Basics (www.lubescience.com)

گروه بعدي گروه 5 PAIاست؛ اين گروه پايه هاي سنتزي غير از PAO مي باشند. مثالهايي از اين گروه شامل دي استرها، پلي استرها، آلكيلاتهاي بنزن، فسفات استرها، و غيره هستند. اساسا روغنهاي سنتزي غير از PAO در گروه 5 API قرار دارند.
با توجه به كاربرد كلمه سنتزي اخيرا اشتباهاتي در اين زمينه رخ داده است. چندين شركت پتروشيمي فرايندهايي را براي تبديل كاتاليستي روغن پايه هاي نفتي تحت شرايط دما و فشار بالا در حضور هيدروژن به روغنهاي با كيفيت بالا ايجاد كرده اند. اين روغنها كه به عنوان گروه 3 API شناخته مي شوند، روغن پايه هاي حاصل از پالايش نفت خام هستند كه خصوصيات آنها تقريبا منطبق بر سنتزي هاي گروه 4 API مي باشد. با وجود اينكه روغن پايه هاي گروه 3 از نفت خام مشتق مي شوند اما در بازار روغن از آنها به عنوان سنتزي ياد مي شود.


Synthetic Oil Technology Basics (www.lubescience.com)

چه زماني از روغنهاي سنتزي استفاده مي شود.
به هنگام طراحي يك برنامه روانكاري موارد زير استفاده از ستزي ها را در برخي كاربردها منطقي مي سازد.
  • زمانيكه خواسته هاي تجهيزات و عملكرد بيش از ظرفيت روغنهاي معدني باشد
  • زمانيكه خصوصيات سنتزي ها حلال مشكلات باشد
  • زمانيكه طول عمر سنتزي ها باعث صرفه جويي در هزينه ها گردد
  • زمانيكه ايمني و مسائل زيست محيطي بهبود مي بايد


Synthetic Oil Technology Basics (www.lubescience.com)